creator Akagawa, Yasumasa; Kubo, Takayasu; Koretake, Katsunori; Taguchi, Akira;
creator Hosokawa, Ryuji; Chiba, Daisuke; Nakamoto, Tetsuji; Takekoshi, Toshihide; Hiasa, Kyo; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 34
issue Issue 1
date of issued 2002-06-01
creator Fujii, Hiroshi; Okane, Hideaki; Yoshioka, Shinichi; Komura, Ikuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Hosokawa, Ryuji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Satomi, Keiichi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
creator Komura, Ikuhiro; Taji, Tsuyoshi; Yamauchi, Jun; Sagara, Masaaki; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Taguchi, Akira; Tanimoto, Keiji; Okura, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
creator Kubo, Takayasu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
creator Sagara, Masaaki; Kamayama, Kenji; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Wadamoto, Masayoshi; Kubo, Takayasu; Tsuga, Kazuhiro; Okura, Hiotaka; Yamamoto, Meiji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Yuasa, Yoshitaka; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Ohkawa, Shuji; Kubo, Takayasu; Kamayama, Kenji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Kamayama, Kenji; Yatuzuka, Nobuhiro; Ishida, Hideyuki; Tenma, Hirofumi; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Nagakane, Kouji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Sagara, Masaaki; Kubo, Takayasu; Hashimoto, Masaki; Wadamoto, Sayuri; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Murakami, Mayumi; Sagara, Masaaki; Nishinaka, Hisao; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
creator Akagawa, Yasumasa; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Sato, Yuuji; Hashimoto, Masaki; Tsuru, Hiromichi; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Akagawa, Yasumasa; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Sagara, Masaaki; Nagakane, Kouji; Satomi, Keiichi; Hashimoto, Masaki; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 1992-12-01