Thumnail
creator Miyoshi, Katsuhiko; Mizuta, Tsutomu; Kubo, Kazuyuki;