creator Kudo, Yoshiki; Koh, Iemasa; Yamazaki, Tomomi; Oomori, Yuriko; Mukai, Yurika; Sugimoto, Jun;
journal title Journal of Reproductive Immunology
volume Volume 138
date of issued 2020-04
creator Fujito, Naoya; Samura, Osamu; Miharu, Norio; Tanigawa, Miho; Hyodo, Maki; Kudo, Yoshiki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-03
creator Tanaka, Norifumi; Kamei, Naosuke; Nakamae, Toshio; Yamamoto, Risako; Ishikawa, Masakazu; Fujiwara, Hisaya; Miyoshi, Hiroshi; Asahara, Takayuki; Ochi, Mitsuo; Kudo, Yoshiki;
journal title International Journal of Developmental Neuroscience
volume Volume 28
issue Issue 7
date of issued 2010-11
creator Nobuzane, Takahiro; Tashiro, Satoshi; Kudo, Yoshiki;
journal title American Journal of Obstetrics & Gynecology
volume Volume 199
issue Issue 4
date of issued 2008-10
creator Taguchi, Akira; Ohtsuka, Masahiko; Nakamoto, Takashi; Naito, Kumiko; Tsuda, Mikio; Kudo, Yoshiki; Motoyama, Eiso; Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji;
journal title Dentomaxillofacial Radiology
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Taguchi, Akira; Ohtsuka, Masahiko; Tsuda, Mikio; Nakamoto, Takashi; Kodama, Ichiro; Inagaki, Koji; Noguchi, Toshihide; Kudo, Yoshiki; Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji;
journal title Dentomaxillofacial Radiology
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Ishii, Kodo; Taguchi, Akira; Nakamoto, Takashi; Ohtsuka, Masahiko; Sutthiprapaporn, Pipop; Tsuda, Mikio; Kodama, Ichiro; Kudo, Yoshiki; Sumida, Hiroomi; Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji;
journal title Dentomaxillofacial Radiology
volume Volume 36
issue Issue 1
date of issued 2007-01