creator Okada, Ryosuke; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35353
creator Okada, Ryosuke; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 63
date of issued 2014-12-19
creator Watanabe, Takumi; Osaka, Yu; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Theory and Research for Developing Learning Systems
volume Volume 1
date of issued 2015-03
creator Osaka, Yu; Watanabe, Takumi; Kim, Jongsung; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Theory and Research for Developing Learning Systems
volume Volume 1
date of issued 2015-03
creator Kusahara, Kazuhiro; Osaka, Yu; Seto, Koki; Taguchi, Toshio; Nakayama, Akane; Nishimura, Shotaro; Yoshii, Motofumi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 20
date of issued 2014-03-21
SelfDOI 10.15027/35569
creator Tanahashi, Kenji; Watanabe, Takumi; Osaka, Yu; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 20
date of issued 2014-03-21
SelfDOI 10.15027/35573
creator Kusahara, Kazuhiro; Okada, Ryosuke; Watanabe, Takumi; Osaka, Yu; Nomi, Kazuyoshi; Yokoyama, Chinatsu; Wakahara, Takashi; Terashima, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 21
date of issued 2015-03-20
creator Tanahashi, Kenji; Watanabe, Takumi; Osaka, Yu; Iwata, Shotaro; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 21
date of issued 2015-03-20
creator Miyamoto, Hideyuki; Ikeno, Norio; Ito, Naoya; Kusahara, Kazuhiro; Fujiwara, Takanori; Yuasa, Seiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Ooe, Kazuhiko; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Hatakenaka, Kazuo; Unoki, Tsuyoshi; Endo, Keita; Shimomae, Kouji; Hasuo, Yohei; Mirushima, Taiji; Mori, Saizou; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 43
date of issued 2015-03-26
creator Miyamoto, Hideyuki; Ikeno, Norio; Itou, Naoya; Kusahara, kazuhiro; Fujiwara, Takanori; Yuasa, Seiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35842
creator Hasuo, Yohei; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Unoki, Tsuyoshi; Oe, Kazuhiko; Shimomae, Koji; Dohi, Daijiro; Mirushima, Taiji; Mori, Saizo; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 42
date of issued 2014-03-24
SelfDOI 10.15027/35865
creator Yuasa, Seiji; Yui, Yoshimichi; Kusahara, Kazuhiro; Abe, Tetuhisa; Awatani, Yoshiko; Ito, Naoya; Ichinose, Takae; Takata, Satoru; Hashimoto, Hiroshi; Hiramatsu, Atsushi; Fujiwara, Takanori; Miyamoto, Hidemasa; Mirushima, Taiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32636
creator Dohi, Daijirou; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Unoki, Takeshi; Ooe, Kazuhiko; Shimomae, Koji; Hasuo, Youhei; Mirushima, Taiji; Mori, Saizou; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32662
creator Kusahara, Kazuhiro; Okada, Ryosuke; Watanabe, Takumi; Osaka, Yu; Sakaue, Hiroaki; Iwashita, Shinya; Uejima, Chie; Ogawa, Seiji; Kisaka, Shoki; Wei, Siyao; Sasaki, Takuya; Tsujimoto, Shigeki; Terashima, Takashi; Yamada, Kenji; Yuzuriha, Takuya;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 22
date of issued 2016-03-22
creator Okada, Ryosuke; Shige, Hideo; Kusahara, Kazuhiro;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 22
date of issued 2016-03-22
creator Miyamoto, Hideyuki; Ikeno, Norio; Ito, Naoya; Kusahara, Kazuhiro; Fujiwara, Takanori; Yuasa, Seiji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Mirushima, Taiji; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kusahara, Kazuhiro; Unoki, Tsuyoshi; Endo, Keita; Ooe, Kazuhiko; Saneto, Takashi; Shimomae, Kouji; Hasuo, Yohei; Yamana, Toshihiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 44
date of issued 2016-03-24
creator Yuasa, Seiji; Yui, Yoshimichi; Kusahara, Kazuhiro; Kohno, Yoshifumi; Abe, Tetuhisa; Takata, Satoru; Fujiwara, Takanori; Miyamoto, Hidemasa; Awatani, Yoshiko; Hasimoto, Hiroshi; Ito, Naoya;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29860
creator Yamana, Toshihiro; Kobara, Tomoyuki; Ikeno, Norio; Kusahara, Kazuhiro; Tanahashi, Kenji; Unoki, Tsuyoshi; Ooe, Kazuhiko; Shimomae, Koji; Dohi, Daijiro; Hasuo, Youhei; Mirushima, Taiji; Mori, Saizou;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29888