Thumnail
creator Ozaki, Noriatsu; Yamauchi, Takahiro; Kindaichi, Tomonori; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science & Technology
volume Volume 79
issue Issue 7
date of issued 2019-04-22
Thumnail
creator Ozaki, Noriatsu; Tokumitsu, Hiroyuki; Kojima, Keisuke; Kindaichi, Tomonori;
journal title Water Science & Technology
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2007-07
Thumnail
creator Ozaki, Noriatsu; Akagi, Yuma; Kindaichi, Tomonori; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science & Technology
volume Volume 72
issue Issue 7
date of issued 2015-10
Thumnail
creator Ozaki, Noriatsu; Takeuchi, Shin-ya; Kojima, Keisuke; Kindaichi, Tomonori; Komatsu, Toshiko; Fukushima, Takehiko;
journal title Water Science & Technology
volume Volume 66
issue Issue 5
date of issued 2012-07
creator Awata, Takanori; Goto, Yumiko; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science and Technology
volume Volume 72
issue Issue 12
date of issued 2015-12
creator Awata, Takanori; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Microbes and environments
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 2015-03-24
creator Awata, Takanori; Oshiki, Mamoru; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi; Okabe, Satoshi;
journal title Applied and Environmental Microbiology
volume Volume 79
issue Issue 13
date of issued 2013-07
creator Kindaichi, Tomonori; Yuri, Shota; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science and Technology
volume Volume 66
issue Issue 12
date of issued 2012-10
creator Awata, Takanori; Tanabe, Katsuichiro; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science and Technology
volume Volume 66
issue Issue 5
date of issued 2012-07
Thumnail
creator Matsunaga, Kosuke; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi; Nakahara, Yoshihito; Sasakawa, Manabu;
journal title Water Science and Technology
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2012-06
Thumnail
creator Hatamoto, Masashi; Miyauchi, Tomo; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Bioresource Technology
volume Volume 102
issue Issue 22
date of issued 2011
Thumnail
creator Kindaichi, Tomonori; Awata, Takanori; Suzuki, Yuji; Tanabe, Katsuichiro; Hatamoto, Masashi; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Microbes and Environments
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 2011
Thumnail
creator Kindaichi, Tomonori; Awata, Takanori; Tanabe, Katsuichiro; Ozaki, Noriatsu; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Water Science & Technology
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2011
Thumnail
creator Ozaki, Noriatsu; Fukushima, Takehiko; Kojiri, Toshiharu;
journal title Ecological Modelling
volume Volume 215
issue Issue 1-3
date of issued 2008-07-10
Thumnail
creator Kindaichi, Tomonori; Tsushima, Ikuo; Ogasawara, Yuji; Shimokawa, Masaki; Ozaki, Noriatsu; Satoh, Hisashi; Okabe, Satoshi;
journal title Applied and Environmental Microbiology
volume Volume 73
issue Issue 15
date of issued 2007-08
Thumnail
creator Tham Yasmin Wai, Fon; Ozaki, Noriatsu; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Water, Air, & Soil Pollution
volume Volume 182
issue Issue 1-4
date of issued 2007-06