creator Higashikawa, Koichiro; Inoue, Shingo; Ninomiya, Yoshiaki; Shigeishi, Hideo; Ono, Shigehiro; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Takata, Takashi; Kamata, Nobuyuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 36
issue Issue 2
date of issued 2004-12-01
creator Itoh, Yoshiaki; Sugiyama, Masaru; Sakata, Keiko; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 35
issue Issue 2
date of issued 2003-12-01
creator Asahi, Yasuyuki; Hayashido, Yasutaka; Osaki, Teruhiko; Koizumi, Kohichi; Sakamoto, Akihiko; Toratani, Shigeaki; Ogawa, Ikuko; Okamoto, Tetsuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1999-12-01
creator Igaki, Koichi; Maeda, Kohsaku; Neishi, Yuji; Harada, Tadashi; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
creator Inoue, Shingo; Maeda, Kohsaku; Nakajima, Hidemoto; Harada, Tadashi; Yamamoto, Michinao; Itoh, Yoshiaki; Tanaka, Kohji; Sugiyama, Masaru; Ogawa, Ikuko; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 1998-06-01