creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 11
date of issued 2008-03-31
SelfDOI 10.15027/24580
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 12
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/30590
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 13
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/30606
creator Lauer, Joe; Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 13
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/30607
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 14
date of issued 2011-03-01
SelfDOI 10.15027/31119
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 15
date of issued 2012-03-01
SelfDOI 10.15027/32296
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 16
date of issued 2013-03-01
SelfDOI 10.15027/34495
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 18
date of issued 2015-03-01
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 18
date of issued 2015-03-01
creator Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 19
date of issued 2016-03-01
creator Lauer, Joe; Selwood, Jaime; Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 19
date of issued 2016-03-01
creator Fraser, Simon; Davies, Walter; Tatsukawa, Keiso; Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 20
date of issued 2017-03-01
creator Davies, Walter; Enokida, Kazumichi; Fraser, Simon;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 20
date of issued 2017-03-01
creator Kida, Shusaku; Enokida, Kazumichi; Uenishi, Koji; Kusanagi, Kunihiro; Sakaue, Tatsuya; Takita, Fuyuko; Tatsukawa, Keiso; Morita, Mitsuhiro; Yamamoto, Gorou; Yoshikawa, Lisa;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 20
date of issued 2017-03-01
creator Enokida, Kazumichi; Morita, Mitsuhiro; Sakaue, Tatsuya; Kida, Shusaku;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 20
date of issued 2017-03-01
creator Enokida, Kazumichi; Fraser, Simon; Davies, Walter; Tatsukawa, Keiso;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 21
date of issued 2018-03-01
creator Fraser, Simon; Davies, Walter; Tatsukawa, Keiso; Enokida, Kazumichi;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 21
date of issued 2018-03-01
creator Davies, Walter; Enokida, Kazumichi; Fraser, Simon;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 21
date of issued 2018-03-01
creator Enokida, Kazumichi; Morita, Mitsuhiro; Sakaue, Tatsuya; Kida, Shusaku;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 21
date of issued 2018-03-01
creator Kida, Shusaku; Enokida, Kazumichi; Uenishi, Koji; Kusanagi, Kunihiro; Sakaue, Tatsuya; Takita, Fuyuko; Tatsukawa, Keiso; Morita, Mitsuhiro; Yoshikawa, Lisa;
journal title Hiroshima Studies in Language and Language Education
issue Issue 21
date of issued 2018-03-01