creator Sugimoto, A.; Ukita, R.; Ekino, T.; Harada, Y.; Furukawa, T.; Itagaki, K.; Tokiwa, K;
journal title Physica C: Superconductivity and its Applications
volume Volume 471
issue Issue 21-22
date of issued 2011-11
creator Okada, Junpei T.; Ekino, Toshikazu; Yokoyama, Yoshihiko; Takasaki, Tomoaki; Watanabe, Yasuhiro; Nanao, Susumu;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 76
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Ekino, Toshikazu; Miyaoka, Hiroki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro; Gabovich, Alexander M.;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
creator Ekino, Toshikazu; Miyaoka, Hiroki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro; Gabovich, Alexander M.;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 378-380
issue Issue 1
date of issued 2006-05-01
creator Ekino, Toshikazu; Gabovich, A.M.; Li, Mai Suan; Pekala, M.; Szymczak, H.; Voitenko, A.I.;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 378-380
issue Issue 1
date of issued 2006-05-01
creator Jung, Myoung Hwa; Ekino, Toshikazu; Kwon, Y. S.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 3
date of issued 2000-12-22
creator Ekino, Toshikazu; Takabatake, Toshiro; Tanaka, Hiroaki; Fujii, Hironobu;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 75
issue Issue 23
date of issued 1995-12-04
creator Janssen, Yuri; Fujii, Hironobu; Ekino, Toshikazu; Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; De Boer, Frank R.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 21
date of issued 1997-12-01
creator Fukuda, H.; Fujii, Hironobu; Kamura, H.; Hasegawa, Yuichi; Ekino, Toshikazu; Kikugawa, Naoki; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2001-01-03