creator Umeda, Takashi; Ejiri, Shinji; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Nakagawa, Yujin; Ohno, Hiroshi; Saito, Hiroyuki; Yoshida, S;
journal title Proceedings of Science
volume Volume 187
date of issued 2014-08-28
creator Umeda, Takashi; Ejiri, Shinji; Iwami, Ryo; Kanaya, Kazuyuki;
journal title Proceedings of Science
volume Volume 251
date of issued 2016-07-15
creator Watanabe, Kenzi; Ujima, Kazuhito; Yonezawa, Takashi; Amimoto, Kiichi; Umeda, Takashi; Sato, Takeshi; Mase, Shigeo;
journal title 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書
volume Volume 16
date of issued 2018-03-23
creator Yoshidomi, Kenichi; Amimoto, Kiichi; Umeda, Takashi; Tomikawa, Ko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 23
date of issued 2017-03-22
creator Koga, Nobuyoshi; Isozaki, Tetsuo; Matsuura, Takuya; Kinoshita, Hiroyoshi; Miyoshi, Miori; Tsutaoka, Takanori; Umeda, Takashi; Amimoto, Kiichi; Takeshita, Shunji; Tomikawa, Ko; Yamasaki, Hirofumi; Yoshidomi, Kenichi; Inoue, Masayuki; Yamada, Shuto;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 23
date of issued 2017-03-22
creator Umeda, Takashi;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 22
date of issued 2016-03-22
creator Saito, Hana; Ejiri, Shinji; Aoki, Sinya; Hatsuda, Tetsuo; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Ohno, Hiroshi; Umeda, Takashi;
journal title Physical Review D
volume Volume 85
issue Issue 7
date of issued 2012
creator Umeda, Takashi; Aoki, Sinya; Ejiri, Shinji; Hatsuda, Tetsuo; Kanaya, Kazuyuki; Ohno, Hiroshi; Maezawa, Yu;
journal title Physical Review D
volume Volume 85
issue Issue 9
date of issued 2012
creator Ohno, Hiroshi; Aoki, Sinya; Ejiri, Shinji; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Saito, Hana; Umeda, Takashi; WHOT-QCD Collaboration;
journal title Physical Review D
volume Volume 84
issue Issue 9
date of issued 2011
creator Saito, Hana; Ejiri, Shinji; Aoki, Sinya; Hatsuda, Tetsuo; Kanaya, Kazuyuki; Maezawa, Yu; Ohno, Hiroshi; Umeda, Takashi; WHOT-QCD Collaboration;
journal title Physical Review D
volume Volume 84
issue Issue 5
date of issued 2011
creator Umeda, Takashi; Ishii, Yasufumi; Maehara, Toshinobu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32112
creator Umeda, Takashi; Koga, Nobuyoshi; Takeshita, Shunji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 17
date of issued 2011-03-20
SelfDOI 10.15027/31288
creator Okamoto, Eiji; Yamashita, Masafumi; Komoda, Masashi; Tsutaoka, Takanori; Umeda, Takashi; Maehara, Toshinobu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 38
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/29893
creator QCD-TARO Collaboration; Ph. de Forcrand; M. García Pérez; Hashimoto, Takaaki; Hioki, Shinji; Matsufuru, Hideo; Miyamura, Osamu; Nakamura, Atsushi; Stamatescu, Ion-Olimpiu; Takaishi, Tetsuya; Umeda, Takashi;
journal title Physical Review D
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2001-01-16
creator QCD-TARO Collaboration; Ph. de Forcrand; M. García Pérez; Hashimoto, Takaaki; Hioki, Shinji; Matsufuru, Hideo; Miyamura, Osamu; Nakamura, Atsushi; Stamatescu, Ion-Olimpiu; Takaishi, Tetsuya; Umeda, Takashi;
journal title Nuclear Physics B
volume Volume 577
issue Issue 1-2
date of issued 2000-06-19
creator Umeda, Takashi; Aoki, Sinya; Fukugita, Masataka; Ishikawa, Ken-Ichi; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kuramashi, Yoshinobu; Lesk, Victor Isaac; Namekawa, Yusuke; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical review D
volume Volume 68
issue Issue 3
date of issued 2003-08-08
creator Matsufuru, Hideo; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Umeda, Takashi;
journal title Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
volume Volume 129-130
date of issued 2004-03
creator Matsufuru, Hideo; Furukawa, Hidenori; Okawa, Masanori; Onogi, Tetsuya; Umeda, Takashi;
journal title Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
volume Volume 140
date of issued 2005-03