creator Kitamura, Noboru; Ishizaka, Shoji; Kim, Haeng-Boo;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 13
issue Issue 5
date of issued 1997-10-10
creator Yamamoto, Tomoyuki; Tsunemine, Yusuke; Hayakawa, Fumio; Hasanin, Tamer H. A.; Okamoto, Yasuaki; Ishizaka, Shoji; Fujiwara, Terufumi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 2013-01
creator Ishizaka, Shoji; Yamauchi, Kunihiro; Kitamura, Noboru;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 29
issue Issue 12
date of issued 2013-12