creator Fujii, Masashi; Awazu, Akinori; Nishimori, Hiraku;
journal title Physical Review E
volume Volume 85
issue Issue 4
date of issued 2012
creator Fujii, Masashi; Awazu, Akinori; Nishimori, Hiraku;
journal title Physical Review E
volume Volume 82
issue Issue 2
date of issued 2010
creator Awazu, Akinori; Kaneko, Kunihiko;
journal title Physical Review E
volume Volume 80
issue Issue 4
date of issued 2009-10-30
creator Awazu, Akinori; Kaneko, Kunihiko;
journal title Physical Review E
volume Volume 80
issue Issue 1
date of issued 2009-07-06
creator Fujii, Masashi; Awazu, Akinori; Nishimori, Hiraku;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 78
issue Issue 7
date of issued 2009-06-25