Tomotsugu, Shinsuke; Ochi, Mitsuo; Nishida, Tsuneo; Ertuğrul Apakan; Kawato, Akio; Nakamura, Yoshitoshi; Surakiart Sathirathai; Sakurai, Motoatsu; Bando, Mariko; Finlay, Brian; Yakushiji, Katsuyuki;