THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
Issue 34
Date of Issue:2006-03
current number
PRINT ISSN : 1346-5104
ONLINE ISSN : 2435-9041
Publisher : 広島大学学部・附属学校共同研究機構
A tentative trial of 'Distinct teaching practice' at Hiroshima University
Wakamoto, Sumio; Matsuura, Nobukazu; Nishine, Kazuo; Maeda, Shunji; Shimizu, Yasuo; Isozaki, Tetsuo; Koyama, Masataka; Nagamatsu, Masayasu; Yui, Yoshimichi; Ebata, Yoshio; Kurachi, Akemi; Yanagihara, Eiji; Miyamoto, Shiori; Okano, Setsuko; Hitokuwada, Toru; Koga, Kazuhiro; Okamoto, Yuko; Koyama, Takaya; Hayashi, Toshio; Uenosono, Tsuyoshi; Mito, Koji; Kono, Yoshifumi; Harada, Ryozou; Imasaki, Hideaki; Kanamaru, Jyunji; Takemori, Koji; Hirosawa, Kazuo; Komekami, Hiroko; Okano, Yoshiko; Konoeda, Noboru;
PP. 1 - 10
A study on teacher training for Japanese language education at Hiroshima University high school
Yoshida, Hirohisa; Yamamoto, Takaharu; Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Shinji, Isao; Suehiro, Suzue; Tsuchimoto, Katsuhiko; Nishihara, Katsunori; Mine, Naomi; Miyamoto, Koji;
PP. 11 - 20
A study on mathematics lesson plan in junior and senior high schools (2)
Yoshimura, Naomichi; Inoue, Yoshifumi; Inosako, Yasuhiro; Kida, Hideaki; Kohno, Yoshifumi; Sunahara, Toru; Tominaga, Kazuhiro; Yoshida, Kouichi; Nakahara, Tadao; Kageyama, Sanpei; Koyama, Masataka; Shimomura, Tetsu;
PP. 21 - 24
Study for development of the elementary school teacher's training program 2 : Re-practice teaching in life and environmental studies.
Kazushige, Mizobe; Asakura, Atsushi; Ishii, Nobutaka; Sumoto, Yoshio; Naito, Hiroyoshi;
PP. 25 - 36
Support services for disabled pre-service teachers
Tanaka, Yoshinori; Yoshihara, Masaharu; Matsuura, Nobukazu; Kawashita, Mishio; Imasaki, Hideaki; Kanbara, Kazuyuki; Kimura, Miho;
PP. 37 - 40
Research for the system of practical training for yogo teachers in Hiroshima University
Fujimoto, Hitomi; Tsushima, Hiroe; Nakamura, Shoko; Aizawa, Mitsue; Yasuda, Rie; Mizoue, Naomi; Inuzuka, Yuri; Morisada, Tomoko; Higashi, Keiko; Aratami, Mitsuko; Yabe, Yuko; Yanagida, Yuko; Tenma, Hitomi; Yuba, Naoko;
PP. 41 - 48
Notices of the teaching practice on the Japanese language education : For the time to come
Takemura, Shinji; Sasaki, Isamu; Satou, Takeshi; Yamamoto, Takaharu; Takemori, Koji; Fujiwara, Toshio; Nobuki, Shin-ichi; Kaneko, Naoki; Eguchi, Shuji; Kanao, Shigeki; Ishii, Kiyoko; Kawanaka, Yumiko;
PP. 49 - 59
Study on the method for the visual unverstanding on the function of geographic information system and its application to the school work
Sendai, Shoichiro; Seki, Hirokazu; Yamazaki, Akira; Hikita, Atsushi; Okamoto, Norihisa;
PP. 61 - 70
Practical use of the Hiroshima University Information Network system (HINET) in attached schools and Kindergartens : Research on the constraction of a TV conference system which connects Hiroshima University and attached schools (V)
Nagasawa, Takeshi; Aibara, Reiji; Maehara, Toshinobu; Kouchi, Hideaki; Utsumi, Ryoichi; Kida, Hideaki; Sunahara, Toru; Matsumoto, Shingo; Moriyasu, Naomi; Minoshita, Takashi; Kanoe, Hiroaki; Kai, Akiyoshi; Hiraga, Hiroyuki;
PP. 71 - 81
Developing materials and instructions for international exchange study from kindergarten through elementary and junior high school (3)
Matsuo, Saori; Suhama, Miyuki; Oka, Yoshika; Kato, Hideo; Sugikawa, Chigusa; Asakura, Masao; Igawa, Ayuko; Kuwata, Kazuya; Fukuzawa, Seiji; Matsuura, Nobukazu;
PP. 83 - 91
Teaching materials and unit development of multimedia education with consistency of kindergartern, elementary school and junior high school
Minoshima, Takashi; Yamato, Hiroko; Yamasaki, Hiroaki; Santa, Koji; Yokomura, Yayoi; Tanigawa, Yoshikazu; Kaneoka, Miyuki; Nagamatsu, Masayasu; Yamamoto, Toru;
PP. 93 - 103
Information studies at university attache schools : Scientific researches with the use of a TV conference system
Aibara, Reiji; Maehara, Toshinobu; Utsumi, Ryoichi; Kida, Hideaki; Hiura, Michiyo; Sunahara, Toru; Arita, Masashi; Icho, Hiroshi; Inzen, Fujio; Sera, Akiko; Tsuchimoto, Katsuhiko; Morinaga, Shunroku;
PP. 105 - 109
The relationship between consciousness of information ethics and consciousness of general norm
Okibayashi, Yohei; Kohyama, Takaya; Nishii, Shoji; Moriyasu, Naomi; Kawamoto, Noriaki; Kanoe, Hiroaki; Mori, Toshiaki;
PP. 111 - 121
Propasals for new education system unified kindergarten, elementary, and junior high school : Assesement of project style research and role of assessment division in research school.
Yoshihara, Kentaro; Furo, Kazushi; Yagyu, Daisuke; Ishii, Nobutaka; Ikeda, Akiko; Kohyama, Takaya; Inoue, Wataru;
PP. 123 - 130
How to develop syllabuses to improve speaking ability for junior and senior high school students : A first step
Miura, Shogo; Matsuura, Nobukazu; Ikeoka, Shin; Ohno, Makoto; Sengiku, Motoji; Taga, Tetsuya; Takamori, Rie; Yamaoka, Taiki; Yamada, Kayoko; Yuki, Kenji;
PP. 131 - 135
The curriculum development of the net type games for 9 years from the primary to the junior high school
Shimono, Motofumi; Kamishige, Shuji; Yato, Shinjiro; Kihara, Seiichiro; Matsuda, Yasusada;
PP. 137 - 145
Secondary school curriculum in science for scientific literacy : Results and problems to be solved)
Hiraga, Hiroyuki; Une, Koji; Kashihara, Rinzo; Nozoe, Susumu; Hayashi, Yasuhiro; Marumoto, Hiroshi; Miyoshi, Miori; Yamashita, Masafumi; Shimizu, Kinya; Ikeda, Hideo; Kadoya, Shigeki;
PP. 147 - 153
Investigation for the curriculum development of moral education between kindergarten and elementary school from the point of social relationship
Miyahara, Tomoe; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Ishihara, Naohisa; Okano, Yoshiko;
PP. 155 - 164
The creation of coherent education from primary to secondary schools to develop the literacy for disaster prevention
Kanoe, Hiroaki; Arita, Masashi; Nishii, Shoji; Doi, Toru; Yoshihara, Kentaro; Kitagawa, Ryuji; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
PP. 165 - 170
The development of art educational contents from elementary schools to junior high schools which agree to the 21th century society (3)
Yamato, Hiroko; Oka, Yoshika; Kato, Keiko; Wakamoto, Sumio; Sugamura, Toru;
PP. 171 - 181
A study on listening instruction in Japanese high schools : With special reference to vocabulary competence
Miura, Shogo; Akamatsu, Takeshi; Iga, Yasue; Ishihara, Yoshifumi; Icho, Hiroshi; Goi, Chiho; Dan, Izumi; Sasahara, Toyozo; Harada, Ryozo; Hisayama, Shinya;
PP. 183 - 187
A study on the curriculum organization : Examination of factors obstructed to consistent curriculum organization
Yamazaki, Akira; Wakabayashi, Sumino; Echu, Koji; Ozu, Sotaro; Komekami, Hiroko; Matsumoto, Shingo; Hayashi, Yoshie; Miyake, Mizuho;
PP. 189 - 196
The curriculum development for collaboration between kindergarten and elementary school from the point of children's experiences (3)
Inoue Wataru; Asakura, Atsushi; Ikeda, Akiko; Kake, Shiho; Kuhara, Yuki; Yuba, Naoko; Aohara, Eiko; Ishii, Nobutaka; Kato, Keiko; Murakami, Tadakimi;
PP. 197 - 206
Agri-food education program for children in kindergarten II : Farm animals
Tanida, Hajime; Koba, Yuki; Kaneoka, Miyuki; Ikeda, Akiko; Kake, Shiho; Suhama, Miyuki; Yuba, Naoko; Isomura, Aki; Yamanaka, Satomi; Tsuchimochi, Yoko; Okano, Yoshiko;
PP. 207 - 213
Subjects of mother's health education activities in attached school and kindergarten
Kawasaki, Hiromi; Tsushima, Hiroe; Yuba, Naoko; Higashi, Keiko; Aratani, Mitsuko; Okano, Yoshiko; Mitou, Koji;
PP. 215 - 221
The practice to extent communication with a child who has hearing difficulty in the kindergarten
Nanakida, Atsushi; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Miyake, Mizuho; Sugeta, Naoe; Shoda, Ruriko; Tenma, Hiromi; Maki, Ryota; Matsui, Gota;
PP. 233 - 242
Research of the lifelong learning which supports independence of a junior high school special class gladuetes : Enforcement and consideration of a lifelong-integrated-learning classroom (2)
Funatsu, Morihisa; Ueda, Kunio; Imasaki, Hideaki; Wakamatsu, Akihiko; Okuno, Masatsugu; Aramori, Noriyuki; Oniki, Tomoko; Kunimoto, Ikuko;
PP. 243 - 248
Divising individualized transition plan for students' social independence (1) : Individualized instruction programs in special classes of the Attached Shinonome Junior High School to prepare transition
Ueda, Kunio; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Okuno, Masatugu; Kunimoto, Ikuko; Oniki, Tomoko; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Shiro, Kazuki; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
PP. 249 - 253
Developing teaching materials of Riben Hanshi and Riben Hanwen for junior and senior high school students living in a modern society (1)
Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Tominaga, Kazuto; Sato, Toshiyuki;
PP. 255 - 264
An empirical study on developing Japanese language education syllabus for linguistic capability (1)
Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Mochizuki, Shin; Hasegawa, Midori; Kishita, Miwako;
PP. 265 - 274
A fundamental study on teaching material and methods for developing integrated learning of Japanese language (II) : Some considerations on cross-aged literacy lessons
Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Kato, Hideo; Igawa, Ayuko; Kimoto, Kazushige;
PP. 275 - 283
Social studies learning to foster international quality (1) : Research on curriculum in social studies to foster intenational quality
Yagyu, Daisuke; Murakami, Tadakimi; Ishihara, Naohisa; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
PP. 285 - 293
Materials development on UNESCO education (2) : Post-conflict peace building
Takata, Jun'ichiro; Yui, Yoshimichi; Maemoku, Hideaki; Nishihara, Toshinori; Icho, Hiroshi; Yokoyama, Michiaki;
PP. 295 - 301
Materials development using skills in regional research : A lesson plan on mapping
Takata, Jun'ichiro; Maeda, Shunji; Yui, Yoshimichi; Hashimoto, Hiroshi; Yokoyama, Michiaki;
PP. 303 - 309
Teaching and learning mathematics through the situation integrating the mathematical thinking with skills
Yamasaki, Hiromasa; Fujii, Masahiro; Tanigawa, Yoshikazu; Ueda, Atsumi; Ikehata, Ryo;
PP. 311 - 316
A tentative proposal for quantitative method to evaluate the attitude toward mathematics in secondary school
Yoshida, Koichi; Kono, Yoshifumi; Kageyama, Sanpei; Ueda, Atsumi;
PP. 317 - 326
Research on the process of understanding in elementary school mathematics learning (VI) : Focusing on first graders' understanding of subtraction
Isobe, Toshiaki; Koyama, Masataka; Nakamura, Tadao; Akai, Toshiyuki; Imamura, Takako;
PP. 327 - 332
A study on developing science learning to improve ability of problem solving (3) : Development of a elementary science unit ""Building up of the land""
Yamasaki, Takahito; Shiba, Kazumi; Koyama, Takaya; Yoshihara, Kentaro; Sanda, Koji; Furo, Kazushi; Yamashita, Yuki;
PP. 333 - 342
Development of the program for scientific thinking
Arita, Masashi; Nakata, Shinsuke; Hiramatsu, Atsushi; Maehara, Toshinobu; Isozaki, Tetsuo; Koga, Nobuyoshi; Suzuki, Morihisa; Takeshita, Shunji; Torigoe, Kenji; Hayashi, Takehiro; Inoue, Junichi; Utsumi, Ryouichi; Kajiyama, Kosei; Kishi, Toshiyuki; Sasaki, Yasuko; Shiraga, Masaya; Yokoyama, Michiaki;
PP. 343 - 351
Experiments and practice about oceanic life and ecosystem for high school students
Otsuka, Susumu; Torigoe, Kenji; Inoue, Junichi; Sakai, Yoichi; Saitou, Hidetoshi; Yamasaki, Takehito; Takeshita, Shunji; Iwasaki, Sadaharu; Shiraga, Masaya; Yokoyama, Michiaki;
PP. 353 - 357
Research on possibility of science education told in word (II)
Naganuma, Takeshi; Kouchi, Hideaki; Kashihara, Rinzo; Nozoe, Susumu; Hiraga, Hiroyuki; Marumoto, Hiroshi; Miyoshi, Miori; Yamashita, Masafumi;
PP. 359 - 365
Focusing on planning the elementary science curriculum in order to rise scholastic attainments
Shiba, Kazumi; Yamasaki, Takehito; Akiyama, Satoshi; Nishi, Shoji; Doi, Toru;
PP. 367 - 376
A research on science study introducing experimental based learning : Class lesson for environmental education program
Ohshika, Kiyoyuki; Une, Kouji; Hayashi, Yasuhiro; Sato, Takayuki; Muko, Heiwa;
PP. 377 - 382
The introduction of embryological models for senior high school biology and health education
Satoda, Takahiro; Shimoe, Saiji; Fujimoto, Hitomi; Shiraga, Masaya; Inoue, Junichi; Shinbori, Toshifumi; Otsuji, Akira; Ito, Kanji; Sera, Akiko; Hashimoto, Naoko; Yamashita, Katsuya;
PP. 383 - 387
Development of music education program improving listening-singing and sight-singing ability (1) : Verification of the exercise approach program
Yoshitomi, Katsunobu; Mimura, Mayumi; Aohara, Eiko; Ueno, Harumi; Ogata, Mitsuru; Kawabe, Akiko; Fukuda, Hidenori; Moriyasu, Naomi;
PP. 389 - 398
Research and development of music learning to develop student's ability to express themselves (2) : A study to improve cooperative creation in the music department
Kurose, Motoo; Hamamoto, Yoshiyasu; Kuwata, Kazuya; Aohara, Eiko; Ueno, Harumi;
PP. 399 - 408
A class study of mat movement deepening each other's learning : Through class practice of group mat
Miyake, Ayako; Fusamae, Koji; Okamoto, Masaki; Fujimoto, Takahiro; Miyake, Yukinobu; Takata, Mitsuyo; Ishiguchi, Yuji; Kasai, Kaori; Matsuo, Chiaki; Matsuoka, Shigenobu;
PP. 409 - 419
Development of curriculum and criteria of assessment in physical education for the primary school (2)
Osedo, Kazuki; Matsuda, Yasusada; Kihara, Seiichiro; Hayashi, Toshio; Oue, Teruaki;
PP. 421 - 426
Simulation of contact learning with babies and infants in homemaking education
Shiba, Shizuko; Ichinose, Takae; Hiura, Michiyo; Takahashi, Miyoko; Imakawa, Shinji; Miyamoto, Shihori; Fujii, Shiho;
PP. 427 - 436
Development of evaluation criteria and starndard for English in junior high schools
Matsuura, Nobukazu; Asakura, Masao; Matsuo, Saori;
PP. 437 - 444
The research of the media literacy argument using the internet in integrated study (III)
關 浩和; Ikeno, Norio; Yoshida, Hirohisa; Nakata, Shinsuke; Okamoto, Norihisa;
PP. 445 - 455
Unit development of information education in composite learning of an elemetary school
Yoshida, Hirohisa; Kageyama, Sanpei; Akai, Toshiyuki; Osedo, Kazuki; Nakata, Shinsuke;
PP. 457 - 464
Creation of career education in junior high school (1) : Development of career education program in the period for integrated studies
Ueda, Kunio; Imasaki, Hideaki; Abe, Tetsuhisa; Oniki, Tomoko; Kanoe, Hiroaki; Hagihara, Emi; Matsumae, Yoshihisa; Asakura, Atsushi; Kouyama, Takaya; Kanbara, Kazuyuki;
PP. 465 - 473
A program for oral health promotion using intra oral scanner system
Amano, Hideaki; Hara, Kumiko; Fujimoto, Hitomi; Kawamura, Makoto; Okada, Mitsugi; Mizoue, Naomi; Morinaga, Shunroku; Ishihara, Yoshifumi; Hashimoto, Naoko; Iga, Yasue;
PP. 475 - 479
A longitudinal study on gingivitis under observation (GO) in oral health examination
Yasuda, Rie; Seki, Hirokazu; Mizoue, Noami; Okada, Mitsugi; Kawamura, Makoto;
PP. 481 - 484
The support for students' mental health : The third stage of peer support training
Kodama, Kenji; Okamoto, Yuri; Uchino, Teiji; Sasaki, Shouko; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Arita, Masashi; Hashimoto, Naoko; Mizoue, Naomi; Inuzuka, Yuri;
PP. 485 - 491
Mutual association of the masticatory function and the masticatory function and the memory and learning ability for children in the elementary school
本田 康文; Tanaka, Eiji; 原田 未絵; 中田 佳子; Kou, Myonson; 山野 栄三; Uenosono, Tsuyoshi; Aizawa, Mitsue; Omatsu, Yasuhiro; Takemoto, Hideyo; Tanne, Kazuo;
PP. 493 - 498
The effect of class-wide social skills training for junior high school students
Yuasa, Seiji; Hiramatsu Atsushi; Masui, Chiyoko; Yoshida, Koichi; Hisayama, Shin-ichi; Isono, Mika; Iga, Yasue; Shinji, Isao; Mizoue, Naomi; Maeda, Ken-ichi; Kodama, Ken-ichi; Emura, Rina; Echu, Koji; Takishita, Masako;
PP. 499 - 506