THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
Issue 33
Date of Issue:2005-03-30
current number
PRINT ISSN : 1346-5104
ONLINE ISSN : 2435-9041
Publisher : 広島大学学部・附属学校共同研究機構
Research of the lifelong learning which supports independence of a junior high school special class gladuetes : Enforcement and consideration of a lifelong-integrated-learning classroom
Funatsu, Morihisa; Kurose, Motoo; Imasaki, Hideaki; Wakamatsu, Akihiko; Aramori, Noriyuki; Oniki, Tomoko; Kunimoto, Ikuko; Okuno, Masatsugu;
PP. 21 - 29
The Construction of 'A Distinct Teaching Practice Program' at Hiroshima University
Wakamoto, Sumio; Matsuura, Nobukazu; Nishine, Kazuo; Maeda, Shunji; Shimizu, Yasuo; Isozaki, Tetsuo; Koyama, Masataka; Nagamatsu, Masayasu; Yui, Yoshimichi; Ebata, Yoshio; Kurachi, Akemi; Yanagihara, Eiji; Miyamoto, Shiori; Yoshitomi, Katsunobu; Hitokuwada, Toru; Koga, Kazuhiro; Okamoto, Yuko; Koyama, Takaya; Hayashi, Toshio; Uenosono, Tsuyoshi; Mito, Koji; Harada, Ryozou; Kurizono, Shigehiro; Imasaki, Hideaki; Kanamaru, Jyunji; Takemori, Koji; Hirosawa, Kazuo; Komekami, Hiroko; Okano, Keiko; Konoeda, Noboru;
PP. 31 - 40
Information support to the student teacher who is hard of hearing, and lesson management
Tanaka, Yoshinori; Yoshihara, Masaharu; Matsuura, Nobukazu; Imasaki, Hideaki; Abe, Tetsuhisa; Kanoe, Hiroaki;
PP. 47 - 53
The Curriculm Development for Collaboration between Kindergarten and Elementary School from the Point of Children's Experiences (2)
Inoue, Wataru; Asakura, Atsushi; Ishii, Nobutaka; Inoue, Yoshiko; Emoto, Shigeko; Kake, Shiho; Nakayama, Fumiko; Miyamoto, Hirotsugu; Murakami, Tadakimi;
PP. 107 - 116
Developing materials and instructions for International Exchange Study from kindergarten through elementary and junior high school (2)
Fukazawa, Seiji; Matsuura, Nobukazu; Matsuo, Saori; Suhama, Miyuki; Oka, Yoshika; Kato, Hideo; Sugikawa, Chigusa; Asakura, Masao; Igawa, Ayuko; Kuwata, Kazuya;
PP. 139 - 147
The Research on Japanese Language Education to Aim at Developing Language Performance in Actual Life (3)
Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Mochizuki, Shin; Hasegawa, Midori; Kishita, Miwako;
PP. 149 - 158
For Constructing Integrated Units of Japanese and Media Studies (1) : a study on arrangement of contents and methods for students' development
Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Kato, Hideo; Igawa, Ayuko; Kimoto, Kazushige;
PP. 159 - 166
Current Situation and Problems in English Classes in Elementary School Education
Miura, Shogo; Matsuura, Nobukazu; Fukazawa, Seiji; Hayashi, Toshio; Isobe, Toshiaki; Naitou, Hiroyoshi; Akamatsu, Takeshi; Iga, Yasue; Icho, Hiroshi; Ookuma, Noriomi; Goi, Chiho; Dan, Izumi; Sasahara, Toyozo; Harada, Ryozo; Hisayama, Shinya;
PP. 167 - 176
Research on the Process of Understanding in Elementary School Mathematics Learning (V) : Focusing on Third Graders' Conception of Weight
Katagiri, Tsuyoshi; Koyama, Masataka; Nakahara, Tadao; Akai, Toshiyuki; Isobe, Toshiaki;
PP. 217 - 223
Creating Children's Culture in Learning in Elementary School Science (V) : Focusing on Portfolio Assessment for Science Education
Shiba, Kazumi; Yamasaki, Takahito; Akiyama, Satoshi; Nishii, Shoji; Doi, Toru;
PP. 237 - 245
A Study on Developing the Science Learning to Improve the Ability of Problem Solving (2) : Introducing Particle Model into Elementary Science to construct Scientific Concept from the elementary School to the Junior High School
Yamasaki, Takahito; Shiba, Kazumi; Koyama, Takaya; Yoshihara, Kentaro; Sanda, Koji; Furo, Kazushi; Yamashita, Yuki; Nakahara, Miho;
PP. 247 - 254
The Creation of Coherent Education from Primary to Secondary Schools to Develop the Literacy for Disaster Prevention (4)
Kanoe, Hiroaki; Arita, Masashi; Nishii, Shoji; Doi, Toru; Yoshihara, Kentaro; Nakata, Takashi; Kitagawa, Ryuji; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
PP. 273 - 278
Experiments and Practice about Oceanic Life and Ecosystem for High School Students
Otsuka, Susumu; Shiraga, Masaya; Sakai, Yoichi; Torigoe, Kenji; Takeshita, Shunji; Kurizono, Shigehiro; Yokoyama, Michiaki;
PP. 279 - 281
A Study on What Physical Education Should Focus Deepens 'Understanding' : From the Teaching of the Horizontal Bar Movement
Okamoto, Masaki; Esashi, Yukimasa; Matsuoka, Shigenobu; Fusamae, Kohji; Fujimoto, Takahiro; Miyake, Yukinobu; Takata, Mitsuyo; Gohda, Daisuke;
PP. 315 - 325
The Lesson which fix bases and foundations of Arts and Crafts (2) : from the case of colour study at Elementary School
Mine, Kazunami; Kunikiyo, Ayaka; Hayashi, Toshio; Hitokuwada, Toru;
PP. 339 - 346
An Instruction Plan of the Class Based on the Learners' Awareness of Their Home Life Phenomenon : The High School Students' Awareness of "Time Management"
Suzuki, Akiko; Hirata, Michinori; Kobayashi, Kyoko; Takahashi, Miyoko;
PP. 357 - 367
The Effect of the Contact Learning with babies and Childrenin Homemaking Education
Shiba, Shizuko; Ichinose, Takae; Hiura, Michiyo; Hujii, Shiho; Suzuki, Akiko;
PP. 369 - 379
System Development for Devising Individualized Instruction Programs for Students' Social Independence (3) : Devising and practicing individualized instruction programs in special classes of the Attached Shinonome Junior High School
Kurose, Motoo; Suzuki, Morihisa; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Okuno, Masatsugu; Kunimoto, Ikuko; Oniki, Tomoko; Seki, Kazunori; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
PP. 391 - 396
The development of the teaching materials and styles for moral lesson after 5 school years : Supporting to moral development through discussion
Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Nakao, Kyouko; Edama, Mutsumi;
PP. 405 - 414