THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
Issue 32
Date of Issue:2004-03-30
current number
PRINT ISSN : 1346-5104
ONLINE ISSN : 2435-9041
Publisher : 広島大学学部・附属学校共同研究機構
Developing International Exchange Study which was consistent from the kindergarten to the junior high school (I)
Fukazawa, Seiji; Matsuo, Saori; Okano, Keiko; Matsushima, Hanae; Emoto, Shigeko; Oka, Yoshika; Okui, Kyoko; Nakayama, Takashi; Hayashibara, Shin; Igawa, Ayuko; Kuwata, Kazuya;
PP. 23 - 31
A Study on Development of Moral Education Classes connected with Children's Common Experiences
Suzuki, Yumiko; Miyasato, Tomoe; Shimono, Motofumi; Hayashi, Takashi; Nakao, Kyouko; Imanaga, Yasutaka; Edama, Mutsumi;
PP. 49 - 58
A case study of conference in kindergarten for the child with special needs case of integrated early childhood
Nanakida, Atsushi; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Michishita, Maho; Matsumoto, Shingo; Sugeta, Naoe; Shoda, Ruriko; Tenma, Hiromi; Matsui, Gota;
PP. 79 - 89
System Development for Devising Individualized Instruction Programs for Students' Social Independence (2) : Devising and practicing individualized instruction programs in special classes of the Attached Shinonome Elementary and Junior High School
Kurose, Motoo; Suzuki, Morihisa; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Izumoto, Seiko; Okuno, Masatsugu; Kunimoto, Ikuko; Seki, Kazunori; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
PP. 91 - 100
The Curriculum Development for Collaboration between Kindergarten and Elementary School from the Point of Children's Experiences (1) : The Development of New Units as the Subjects of "?! Challenge" and "Expression"
Asakura, Atsushi; Inoue, Wataru; Ishii, Nobutaka; Ikeda, Akiko; Emoto, Shigeko; Okano, Yoshiko; Okamoto, Fumiko; Okui, Kyoko; Kaneoka, Miyuki; Shimono, Motohumi; Nakayama, Takashi; Matsushima, Hanae; Mitoh, Koji; Yokomura, Yayoi; Yoshihara, Kentaro;
PP. 111 - 119
The Research on Japanese Language Education to Aim at Developing Language Performance in Actual Life (2)
Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Hara, Masahiro; Mochizuki, Shin; Hasegawa, Midori; Katsura, Satoshi;
PP. 131 - 141
A Study on the Integrated Curriculum Development Including Learning of the Basics in Elementary and Junior High Japanese Language Instruction (IV) : Developing learning units for enhancing media literacy in elementary and junior-high Japanese language instruction
Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Nakayama, Takashi; Igawa, Ayuko; Kimoto, Kazushige;
PP. 143 - 150
A Study on Developing the Evaluation System in Social Studies Education (III)
Tanahashi, Kenji; Katakami, Sohji; Kodama, Yasuhiro; Awatani, Yoshiko; Okazaki, Seiji; Takada, Junichiroh; Higuchi, Masao;
PP. 151 - 160
A Study on Developing the Evaluation System in Social Studies Education (IV)
Tanahashi, Kenji; Ikeno, Norio; Unoki, Tsuyoshi; Ohe, Kazuhiko; Dohi, Daijiroh; Mori, Saizoh; Yamana, Toshihiro; Wada, Fumio;
PP. 161 - 170
Research on the Process of Understanding in Elementary School Mathematics Learning (IV) : Focusing on Fifth Graders' Conception of the Inclusion Relation among Fractions, Decimals and Whole Numbers
Isobe, Toshiaki; Koyama, Masataka; Nakahara, Tadao; Akai, Toshiyuki; Katagiri, Tsuyoshi;
PP. 181 - 188
A Study on Curriculum Development of Mathematics in Junior and Senior High Schools (7)
Nakahara, Tadao; Koyama, Masataka; Shimomura, Tetsu; Inoue, Yoshifumi; Inosako, Yasuhiro; Kida, Hideki; Kohno, Yoshifumi; Sunahara, Toru; Tominaga, Kazuhiro; Nakato, Masafumi; Yoshimura, Naomichi;
PP. 189 - 198
A Study on Developing the Science Learning to Improve the Ability of Problem Solving
Yamasaki, Takahito; Shiba, Kazumi; Kouyama, Takaya; Furo, Kazushi; Sanda, Kouji; Yoshihara, Kentaro; Yagata, Kayoko; Yamashita, Yuki;
PP. 207 - 216
Creating Children's Culture in Learning in Elementary School Science (III) : Focusing on a Limonene as an Environment Learning Material
Shiba, Kazumi; Yamasaki, Takahito; Akiyama, Satoshi; Nishii, Shoji; Morimoto, Yasufumi;
PP. 217 - 225
The Creation of Coherent Education from Primary to Secondary Schools to Develop the Literacy for Disaster Prevention (3)
Kanoe, Hiroaki; Arita, Masashi; Nishii, Shoji; Yoshihara, Kentaro; Nakata, Takashi; Kitagawa, Ryuji; Yamasaki, Hirofumi; Hayashi, Takehiro; Suzuki, Morihisa;
PP. 227 - 231
Research on Secondary School Curriculum in Science for Scientific Literacy I
Kadoya, Shigeki; Ikeda, Hideo; Une, Kouji; Kashihara, Rinzo; Hayashi, Yasuhiro; Hiraga, Hiroyuki; Marumoto, Hiroshi; Miyoshi, Miori; Yamashita, Masafumi;
PP. 251 - 257
Physical Education Lessons to Encourage a Zest for Living : Long Jump to Promote Self-Improvement
Okamoto, Masaki; Iwata, Shotaro; Higashikawa, Yasuo; Fusamae, Kohji; Fujimoto, Takahiro; Takata, Mitsuyo; Fujihara, Hiromi; Gouda, Daisuke; Matsuoka, Shigenobu;
PP. 265 - 274
The Lesson which fix bases and foundations of Arts and Crafts (1) : from the case of colour study at Elementary School
Mine, Kazunami; Kunikiyo, Ayaka; Hitokuwada, Toru; Hayashi, Toshio;
PP. 283 - 291
A Study on Contents of Technology and Home Economics Course "Information and Computer" in Junior High Schools in Consideration of Cooperation with New Subject "Information" in High Schools : (2nd Report: Unit Deveropment for a Study Field "Communication Networks")
Yamamoto, Toru; Hamaga, Tetsuhiro; Minoshima, Takasi; Ueda, Kunio; Monden, Yoshimi;
PP. 359 - 364