Yasuda Toshimichi


Creator Satomi Shiho | Morio Atsushi | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Tsutsumi Rie | Sakaue Hiroshi | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Tsutsumi Yasuo M.
Journal Life Sciences Volume 245 pp. 117368 -
Date of Issued
published_at 2020-03-15
Creator Ishii Tomomi | Sanuki Michiyoshi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Haraki Toshiaki | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 13 - 16
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 75 - 77
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Toyota Yukari | Kondo Hiroshi | Yasuda Masako | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 79 - 82
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Hirata Yuri | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Masuda Yoko | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 45 - 47
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Yokota Mayuko | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 49 - 51
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Nakanuno Ryuichi | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Yoshikawa Hiroshi | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 3 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2015-09
Creator Hidaka Ikuhiro | Kurokawa Hiromi | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 1 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 2009-03
Creator Yasuda Toshimichi | Kanno Masamoto | Kawamoto Masashi | Yuge Osafumi | Ninomiya Yuichi
Journal The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology Volume 97 Issue 4 pp. 376 - 383
Date of Issued
published_at 2005-12