Higashikawa Yasuo


Creator Miyake Ayako | 畦田 絵里子 | Okamoto Masaki | Gouda Daisuke | Takata Mitsuyo | Miyake Yukinobu | 田北 純平 | 福田 和真 | Higashikawa Yasuo
Journal 中等教育研究紀要 /広島大学附属福山中・高等学校 Volume 54 pp. 205 - 216
Date of Issued
published_at 2014-03-19
Creator Oda Hirofumi | Higashikawa Yasuo | Saito Kazuhiko | Iwata Shotaro
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 47 pp. 49 - 54
Date of Issued
published_at 2016-03-18
Creator Oda Hirofumi | Higashikawa Yasuo | Saito Kazuhiko | Iwata Shotaro
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 46 pp. 65 - 72
Date of Issued
published_at 2015-03-18
Creator Oda Hirofumi | Fukuda Tadakatsu | Umeno Eiji | Taomoto Miki | Higashikawa Yasuo | Iwata Shotaro
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 97 - 104
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Takata Mitsuyo | Okamoto Masaki | Goda Daisuke | Fujimoto Takahiro | Miyake Ayako | Miyake Yukinobu | Miyauchi Ayaka | Nishimura Masato | Higashikawa Yasuo | Iwata Shotaro
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 189 - 194
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Okamoto Masaki | Goda Daisuke | Takata Mitsuyo | Fujimoto Takahiro | Miyake Ayako | Miyake Yukinobu | Higashikawa Yasuo | Iwata Shoutarou
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 123 - 128
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Ueda Atsumi | Isozaki Tetsuo | Suzuki Yumiko | Ito Keiko | Mutaguchi Tatsumi | Irikawa Yoshikatsu | Nagamatsu Masayasu | Morita Hideki | Tanaka Hiroyuki | Kashiba Mitsuko | Oohama Ruiko | Higashikawa Yasuo | Suzuki Akiko | Takahata Kenji | Mine Kazunami | Suzuki Rie | Matsusita Himeka | Ikeda Takashi | Kanamaru Jiyunji | Okino Seizi | Jinno Masaki | Akiyama Satoshi | Miyasato Tomoe | Inzen Fujio | Harada Ryozou | Kambara Kazuyuki | Kuwata Kazuya | Mitou Yoshiro | Takemori Koji | Ikeda Junji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 21 - 26
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Takata Mitsuyo | Okamoto Masaki | Goda Daisuke | Fujimoto Takahiro | Miyake Ayako | Miyake Yukinobu | Tani Yuka | Higashikawa Yasuo | Matsuoka Sigenobu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 119 - 124
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Okamoto Masaki | Iwata Shotaro | Higashikawa Yasuo | Fusamae Kohji | Fujimoto Takahiro | Takata Mitsuyo | Fujihara Hiromi | Gouda Daisuke | Matsuoka Shigenobu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 32 pp. 265 - 274
Date of Issued
published_at 2004-03-30
Creator Higashikawa Yasuo | Mizukami Hiroshi
Journal 広島大学教育実践研究指導センター紀要 Issue 4 pp. 141 - 148
Date of Issued
published_at 1992-03-25
Creator Matsuda Yasusada | Higashikawa Yasuo | Matsuo Chiaki | Yanagihara Eiji
Journal 広島大学教育実践研究指導センター紀要 Issue 3 pp. 127 - 136
Date of Issued
published_at 1991-03-25
Creator Oda Hirofumi | Shimamoto Yasushi | Matuda Yasusada | Higashikawa Yasuo
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 257 - 263
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Oda Hirofumi | Imasaki Hideaki | Higashikawa Yasuo | Matsuda Yasusada
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 36 pp. 93 - 103
Date of Issued
published_at 2004-03-31
Creator Kurose Motoo | Imasaki Hideaki | Sugino Kiyotaka | Miyake Masami | Abe Tetsuhisa | Amano Hideki | Kambara Kazuyuki | Kanoe Hiroaki | Matsumae Yoshimasa | Mimasu Masanori | Oda Takafumi | Yanagihara Hironori | Hagihara Emi | Aramori Noriyuki | Izumoto Seiko | Okuno Masatsugu | Kunimoto Ikuko | Tanaka Akiko | Yamamoto Takaharu | Matsumoto Hitoshi | Kobara Tomoyuki | Kimura Hirokazu | Ueda Atsumi | Teragaito Masakazu | Hayasi Takehiro | Koga Nobuyoshi | Hamamoto Yoshiyasu | Wakamoto Sumio | Hitokuwada Toru | Matsuda Yasusada | Higashikawa Yasuo | Mada Yasuhiro | Tashima Shunzo | Fukazawa Seiji | Yanase Yosuke | Funatsu Morihisa | Kobayashi Hideyuki | Kohyama Takaya | Suzukia Yasuyuki | Ishii Shinji
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 36 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2004-03-31
Creator Onji Takaaki | Imasaki Hideaki | Higashikawa Yasuo | Matsuda Yasusada
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 35 pp. 81 - 90
Date of Issued
published_at 2003-03-31
Creator Kurose Motoo | Imasaki Hideaki | Sugino Kiyotaka | Miyake Masami | Sunada Masashi | Amano Hideki | Kanbara Kazuyuki | Kanoe Hiroaki | Matsumae Yoshimasa | Mimasu Masanori | Onji Takaaki | Yanagihara Hironori | Hagihara Emi | Aramori Noriyuki | Ishizu Mitsuru | Izumoto Seiko | Okuno Masatsugu | Oride Yayoi | Yamamoto Takaharu | Kobara Tomoyuki | Kimura Hirokazu | Ueda Atumi | Shirane Fukue | Hayashi Takehiro | Hamamoto Yoshiyasu | Wakamoto Sumio | Matsuda Yasusada | Higashikawa Yasuo | Mada Yasuhiro | Ueda Kunio | Fukazawa Seiji | Funatsu Morihisa | Kobayashi Hideyuki | Suzuki Yasuyuki | Ishii Shinji
Journal 中学教育 : 研究紀要 Volume 35 pp. 1 - 11
Date of Issued
published_at 2003-03-31