Tsuji Toshio


Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Umayahara Yasutaka | Soh Zu | Sekikawa Kiyokazu | Kawae Toshihiro | Otsuka Akira | Tsuji Toshio
Journal Sensors Volume 18 Issue 11 pp. 3810 -
Date of Issued
published_at 2018-11-07
Creator Soh Zu | Sakamoto Kazuma | Suzuki Michiyo | Iino Yuichi | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 17190 -
Date of Issued
published_at 2018-11-21
Creator Shibanoki Taro | Watanabe Masaki | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 5 Issue 2 pp. 135 - 138
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Mukaidani Naohisa | Soh Zu | Higashijima Shinichi | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 3 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 2017-11
Creator Nakamura Go | Shibanoki Taro | Kurita Yuichi | Honda Yuichiro | Masuda Akito | Mizobe Futoshi | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal International Journal of Advanced Robotic Systems Volume 14 Issue 5 pp. 1 - 10
Date of Issued
published_at 2017-09-19
Creator Shibanoki Taro | Nakamura Go | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 87 - 90
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Kokubo Haruna | Shibanoki Taro | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 45 - 48
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Soh Zu | Suzuki Michiyo | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 32 - 40
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Nakamura Go | Shibanoki Taro | Honda Yuichiro | Masuda Akito | Mizobe Futoshi | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 22 - 27
Date of Issued
published_at 2017-05
Creator Furui Akira | Eto Shintaro | Nakagaki Kosuke | Shimada Kyohei | Nakamura Go | Masuda Akito | Chin Takaaki | Tsuji Toshio
Journal Science Robotics Volume 4 Issue 31 pp. eaaw6339 -
Date of Issued
published_at 2019-06-26
Creator Sukhdorj Elbegzaya | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Yanabe Kensuke | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kutluk Abdugheni | Shiba Kenji | Tsuji Toshio | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 4 pp. 75 - 82
Date of Issued
published_at 2009-12
Creator Kashiba Yusuke | Tanaka Yoshiyuki | Tsuji Toshio | Yamada Naoki | Suetomi Takamasa
Journal 5th International Workshop on Computational Intelligence & Applications Proceedings : IWCIA 2009 pp. 88 - 93
Date of Issued
published_at 2009-11
Creator Fukushima Shunsuke | Nomoto Yuhei | Tanaka Yoshiyuki | Tsuji Toshio | Takeshima Toru | Yamashita Masaya
Journal 5th International Workshop on Computational Intelligence & Applications Proceedings : IWCIA 2009 pp. 82 - 87
Date of Issued
published_at 2009-11
Creator Tanaka Yoshiyuki | Fujimura Naoki | Tsuji Toshio | Maruishi Masaharu | Muranaka Hiroyuki | Kasai Tatsuya
Journal Experimental Brain Research Volume 193 Issue 1 pp. 143 - 150
Date of Issued
published_at 2009-02
Creator Ishii Masataka | Tanaka Yoshiyuki | Tsuji Toshio | Imamura Nobuaki
Journal Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications Proceedings : IWCIA 2008 pp. 179 - 184
Date of Issued
published_at 2008-12
Creator Tuji Toshio | Kaneko Makoto | Kasai Tatsuya | Ohtsuka Akira | Tanaka Yoshiyuki | Fukuda Osamu
Journal
Date of Issued
Creator Tsuji Toshio | Tanaka Yoshiyuki
Journal Robotics and Autonomous Systems Volume 56 Issue 4 pp. 306 - 316
Date of Issued
published_at 2008-04
Creator Terauchi Mutsuhiro | Ishii Yasuhisa | Bu Nan | Tsuji Toshio
Journal 日本機械学會論文集. C編 Volume 70 Issue 695 pp. 1999 - 2005
Date of Issued
published_at 2004-07-25
Creator Kaneko Makoto | Sajima Toshihiko | Tsuji Toshio
Journal 日本機械学會論文集. C編 Volume 69 Issue 678 pp. 416 - 422
Date of Issued
published_at 2003-02-25
Creator Tsuji Toshio | Sakane Akira | Fukuda Osamu | Kaneko Makoto | Ohtake Hisao
Journal 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C Volume 68 Issue 673 pp. 2687 - 2694
Date of Issued
published_at 2002-09-25
Creator Kaneko Makoto | Sajima Toshihiko | Harada Kensuke | Tsuji Toshio
Journal 日本機械学會論文集. C編 Volume 68 Issue 666 pp. 447 - 453
Date of Issued
published_at 2002-02-25
Creator Tsuji Toshio | Shigeyoshi Hiroki | Fukuda Osamu | Kaneko Makoto
Journal 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C Volume 66 Issue 648 pp. 2764 - 2771
Date of Issued
published_at 2000-08-25
Creator Kaneko Makoto | Hiyamizu Kazuya | Tsuji Toshio | Imanura Nobuaki
Journal 日本機械学會論文集. C編 Volume 63 Issue 611 pp. 2368 - 2376
Date of Issued
published_at 1997-07-25
Creator Ni Zhen | Takahashi Makoto | Yamashita Takamasa | Liang Nan | Tanaka Yoshiyuki | Tsuji Toshio | Yahagi Susumu | Kasai Tatsuya
Journal Experimental Brain Research Volume 170 Issue 2 pp. 141 - 148
Date of Issued
published_at 2006-04
Creator Tsuji Toshio | Chigusa Kazuyuki | Kaneko Makoto
Journal 日本機械学会論文集(C編) Volume 62 Issue 597 pp. 1905 - 1911
Date of Issued
published_at 1996-05
Creator Toshio Tsuji | Nakayama Seiya | Araki Atsushi | Ito Koji
Journal 日本機械学会論文(C編) Volume 59 Issue 558 pp. 474 - 480
Date of Issued
published_at 1993-02
Creator Tsuji Toshio | Araki Atsushi
Journal 日本機械学会論文集(C編) Volume 59 Issue 568 pp. 3822 - 3829
Date of Issued
published_at 1993-12
Creator Tsuji Toshio | Tanaka Yoshiyuki | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans Volume 32 Issue 6 pp. 773 - 779
Date of Issued
published_at 2002
Creator Tsuji Toshio | Tanaka Yoshiyuki
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans Volume 35 Issue 4 pp. 523 - 535
Date of Issued
published_at 2005
Creator Tsuji Toshio | Terauchi Mutsuhiro | Tanaka Yoshiyuki
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics Volume 34 Issue 5 pp. 2112 - 2118
Date of Issued
published_at 2004
Creator Tsuji Toshio | Bu Nan | Fukuda Osamu | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Neural Networks Volume 14 Issue 2 pp. 304 - 316
Date of Issued
published_at 2003
Creator Fukuda Osamu | Tsuji Toshio | Kaneko Makoto | Otsuka Akira
Journal IEEE Transactions on Robotics and Automation Volume 19 Issue 2 pp. 210 - 222
Date of Issued
published_at 2003
Creator Tsuji Toshio | Tanaka Yoshiyuki | Morasso Pietro G. | Sanguineti Vittorio | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetic-Part C: Applications and Reviews Volume 32 Issue 4 pp. 426 - 439
Date of Issued
published_at 2002
Creator Kaneko Makoto | Kanayama Naoki | Tsuji Toshio
Journal IEEE-ASME Transactions on Mechatronics Volume 6 Issue 1 pp. 7 - 16
Date of Issued
published_at 2001
Creator Harada Kensuke | Kaneko Makoto | Tsuji Toshio
Journal IEEE Transactions on Robotics and Automation Volume 16 Issue 5 pp. 457 - 468
Date of Issued
published_at 2000
Creator Kaneko Makoto | Shirai Tatsuya | Tsuji Toshio
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans Volume 30 Issue 6 pp. 806 - 816
Date of Issued
published_at 2000
Creator Tsuji Toshio | Jazidie Achmad | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans Volume 29 Issue 6 pp. 627 - 636
Date of Issued
published_at 1999
Creator Tsuji Toshio | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans Volume 29 Issue 2 pp. 184 - 193
Date of Issued
published_at 1999
Creator Tsuji Toshio | Fukuda Osamu | Ichinobe Hiroyuki | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part C: Applications and Reviews Volume 29 Issue 1 pp. 60 - 72
Date of Issued
published_at 1999
Creator Tsuji Toshio | Xu Bing Hong | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans Volume 28 Issue 4 pp. 496 - 505
Date of Issued
published_at 1998
Creator Kaneko Makoto | Kanayama Naoki | Tsuji Toshio
Journal IEEE Transactions on Robotics and Automation Volume 14 Issue 2 pp. 278 - 291
Date of Issued
published_at 1998
Creator Tsuji Toshio | Jazidie Achmad | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics Volume 27 Issue 5 pp. 862 - 867
Date of Issued
published_at 1997
Creator Tsuji Toshio | Nakayama Seiya | Ito Koji
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics Volume 27 Issue 3 pp. 498 - 509
Date of Issued
published_at 1997
Creator Tsuji Toshio | Jazidie Achmad | Kaneko Makoto
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics Volume 26 Issue 5 pp. 707 - 718
Date of Issued
published_at 1996
Creator Tsuji Toshio | Ito Koji | Morasso Pietro
Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics, Volume 26 Issue 2 pp. 290 - 298
Date of Issued
published_at 1996