Ohtsuka Susumu


Creator Ohtsuka Susumu | Fukuura Yoshiyuki | Go Akio
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 34 Issue 1 pp. 53 - 63
Date of Issued
published_at 1987-07
Creator Ohtsuka Susumu | Mitsuzumi Chikanobu
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 36 Issue 2 pp. 87 - 101
Date of Issued
published_at 1990-02
Creator Ohtsuka Susumu | Ueda Hiroshi | Lian Guang-shan
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 42 Issue 2 pp. 147 - 162
Date of Issued
published_at 1995-12-25
Creator Ohtsuka Susumu | Bottger-Schnack Ruth | Okada Masaki | Onbé Takashi
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 43 Issue 2 pp. 89 - 105
Date of Issued
published_at 1996-12-25
Creator Ohtsuka Susumu
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 44 Issue 1・2 pp. 44 - 46
Date of Issued
published_at 1997-08-31
Creator Ohtsuka Susumu | Ueda Hiroshi
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 46 Issue 1 pp. 1 - 20
Date of Issued
published_at 1999-02-27
Creator Ohtsuka Susumu | Nagasawa Kazuya | Gejima Kohjirou
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 47 Issue 1 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 2000-02-25
Creator Nagasawa Kazuya | Ohtsuka Susumu | Saeki Seiji | Ohtani Shuji | Zhu Gen Hai | Shiomoto Akihiro
Journal 遠洋水産研究所研究報告 Volume 38 pp. 37 - 52
Date of Issued
published_at 2001-03
Creator Ishida Yoshiaki | Ohtsuka Susumu | Takayasu Katsumi | Kobayashi Iwao | Lee Yeon-Gyu | Seto Koji | Tanaka Hidenori | Tamura Kazutoshi | Go Akio | Nakaguchi Kazumitsu
Journal 生物生産学研究 Volume 40 pp. 1 - 14
Date of Issued
published_at 2001-11
Creator Takeshita Shunji | Torigoe Kenji | Ohtsuka Susumu | Kuya Mitsuo
Journal 学校教育実践学研究 Volume 8 pp. 49 - 55
Date of Issued
published_at 2002-03-20
Creator 山内 健生 | Ohtsuka Susumu | 仲達 宣人
Journal 広島大学大学院生物圏科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 1 pp. 1 - 9
Date of Issued
published_at 2004
Creator Ohtsuka Susumu | Nagasawa Kazuya | Ho Ju-shey | Grygier Mark J.
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 51 Issue 1 pp. 13 - 24
Date of Issued
published_at 2004-02
Creator Torigoe Kenji | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 10 pp. 95 - 100
Date of Issued
published_at 2004-03-20
Creator Ohtsuka Susumu | Horiguchi Takeo | Lopes Rubens M. | Choi Keun-Hyung | Iwasaki Keiji
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 51 Issue 2 pp. 101 - 118
Date of Issued
published_at 2004-08
Creator Ohtsuka Susumu
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 51 Issue 2 pp. 125 - 131
Date of Issued
published_at 2004-08
Creator Torigoe Kenji | Ohtsuka Susumu | Yamauchi Takeo | Ohshika Kiyoyuki
Journal 学校教育実践学研究 Volume 11 pp. 73 - 79
Date of Issued
published_at 2005-03-20
Creator Otsuka Susumu | Shiraga Masaya | Sakai Yoichi | Torigoe Kenji | Takeshita Shunji | Kurizono Shigehiro | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 279 - 281
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Yamauchi Takeo | Ohtsuka Susumu | Nagasawa Kazuya
Journal Biogeography : international journal of biogeography, phylogeny, taxonomy, ecology, biodiversity, evolution, and conservation biology Volume 7 pp. 25 - 27
Date of Issued
published_at 2005-08-20
Creator Ohtsuka Susumu
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 53 Issue 1 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2006-02-25
Creator Horiguchi Takeo | Harada Ai | Ohtsuka Susumu
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 53 Issue 1 pp. 21 - 29
Date of Issued
published_at 2006-02-25
Creator Ohtsuka Susumu | Hanamura Yukio | Harada Shinsuke | Shimomura Michitaka
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 53 Issue 1 pp. 37 - 44
Date of Issued
published_at 2006-02-25
Creator Otsuka Susumu | Torigoe Kenji | Inoue Junichi | Sakai Yoichi | Saitou Hidetoshi | Yamasaki Takehito | Takeshita Shunji | Iwasaki Sadaharu | Shiraga Masaya | Yokoyama Michiaki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 353 - 357
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Torigoe Kenji | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 12 pp. 109 - 119
Date of Issued
published_at 2006-03-20
Creator Ohtsuka Susumu | Ueda Hiroshi | Iwabuchi Masaki | Itoh Hiroshi | Soh Hong Yong | Sakaguchi Sakiko | Hirano Kazuo | Kimura Taeko | Ueno Daisuke
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 54 Issue 1 pp. 30 - 38
Date of Issued
published_at 2007-02
Creator Yamaguchi Atsushi | Ohtsuka Susumu | Hirakawa Kazumasa | Ikeda Tsutomu
Journal うみ Volume 45 Issue 1 pp. 47 - 58
Date of Issued
published_at 2007-02-28
Creator Torigoe Kenji | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 13 pp. 111 - 119
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Nagasawa Kazuya | Umino Tetsuya | Uyeno Daisuke | Ohtsuka Susumu
Journal 日本生物地理学会会報 Volume 62 pp. 43 - 62
Date of Issued
published_at 2007-12-20
Creator Nagasawa Kazuya | Umino Tetsuya | Uyeno Daisuke | Ohtsuka Susumu | Koizumi Hiroaki
Journal 魚病研究 Volume 43 Issue 1 pp. 55 - 60
Date of Issued
published_at 2008-03-15
Creator Torigoe Kenji | Tomikawa Ko | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 14 pp. 147 - 155
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Shimizu Norio | Kawata Kohdai | Matsuura Yasuhiro | Shigeta Toshihiro | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 1 pp. 85 - 89
Date of Issued
published_at 2009-12-25
Creator Torigoe Kenji | Tomikawa Ko | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 16 pp. 157 - 162
Date of Issued
published_at 2010-03-20
Creator Sakai Yoichi | Ochi Yuuichirou | Tsuboi Miyuki | Kadota Tatsuru | Shimizu Norio | Shoji Jun | Matsumoto Kazunori | Mabuchi Kohji | Kuniyoshi Hisato | Ohtsuka Susumu | Hashimoto Hiroaki
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 49 pp. 7 - 20
Date of Issued
published_at 2010-12-24
Creator Ohtsuka Susumu | Kondo Yusuke | Sakai Yoichi | Shimazu Takeshi | Shimomura Michitaka | Komai Tomoyuki | Yanagi Keisuke | Fujita Toshihiko | Nishikawa Jun | Miyake Hiroshi | B. A. Venmathi Maran | Go Akio | Nagaguchi Kazumitsu | Yamaguchi Shuhei | Dechsakulwatana Chutiwan | Srinui Khwanruan | Putchakarn Sumaitt | Mulyadi | Mujiono Nova | Sutomo | Yusoff Fatimah Md.
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 2 pp. 9 - 18
Date of Issued
published_at 2010-12-25
Creator Torigoe Kenji | Tomikawa Ko | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 17 pp. 183 - 188
Date of Issued
published_at 2011-03-20
Creator Shimizu Norio | Naito Junichi | Ohtsuka Susumu | Sakai Yoichi | Hashimoto Hiroaki
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 3 pp. 97 - 102
Date of Issued
published_at 2011-12-25
Creator Ohtsuka Susumu | Kondo Yusuke | Iwasaki Sadaharu | Hayashi Ken-Ichi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 3 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2011-12-25
Creator Ohtsuka Susumu | Boxshall Geoffrey A. | Srinui Khwanruan
Journal Zoological Science Volume 29 Issue 2 pp. 127 - 133
Date of Issued
published_at 2012
Creator Torigoe Kenji | Tomikawa Ko | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 18 pp. 185 - 191
Date of Issued
published_at 2012-03-20
Creator Hirose Masato | Ohtsuka Susumu | Kondo Yusuke | Hirabayashi Takeshi | Tomikawa Ko | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 4 pp. 43 - 48
Date of Issued
published_at 2012-12-25
Creator Torigoe Kenji | Tomikawa Ko | Ohtsuka Susumu
Journal 学校教育実践学研究 Volume 19 pp. 271 - 277
Date of Issued
published_at 2013-03-21
Creator Okada Shoma | Kondo Yusuke | Hirabayashi Takeshi | Hashimoto Shuichiro | Toshino Sho | Miyake Hiroshi | Adachi Aya | Urata Makoto | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 6 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2014-12-25
Creator Ohtsuka Susumu | Shimizu Norio | Sato Taiki | Sato Yasuhiko
Journal 日本プランクトン学会報 Volume 62 Issue 2 pp. 123 - 128
Date of Issued
published_at 2015-08
Creator Urata Makoto | Tanaka Hayato | Ohtsuka Susumu
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 54 pp. 21 - 28
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Tanaka Hayato | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 7 pp. 75 - 87
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Kondo Yusuke | Okada Shoma | Hashimoto Shuichiro | Saito Atsushi | Kataoka Masashi | Tanaka Hayato | Kato Mikio | Yamaguchi Shiyuuhei | Nakaguchi Kazumitsu | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 7 pp. 21 - 26
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Hashimoto Shuichiro | Ohtsuka Susumu | Kondo Yusuke | Iwasaki Sadaharu | Adachi Aya | Kasagawa Hiroko | Koyano Yuka
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 8 pp. 39 - 43
Date of Issued
published_at 2016-12-25
Creator Ohtsuka Susumu | Tanaka Hayato | Kondo Yusuke | Uchiumi Hayato | Hashimoto Shuichiro | Kataoka Masashi | Nakaguchi Kazumitsu | Yamaguchi Shuhei | Kato Mikio | Lindsay Dhugal | Sunahara Keisuke
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 55 pp. 25 - 30
Date of Issued
published_at 2016-12-25
Creator Iida Ken | Yonetani Mari | Nakamura Ryota | Kondo Yusuke | Hayashi Osamu | Takahashi Shogo | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院生物圏科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 15 pp. 1 - 7
Date of Issued
published_at 2017-10
Creator Yonetani Mari | Iida Ken | Fuji Taiki | Hirano Katsushi | Kondo Yusuke | Ohtsuka Susumu | Nakaguchi Kazumitsu | Yamaguchi Shuhei | Kato Mikio | Hirose Masato | Fujita Toshihiko
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 56 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2017-12-15
Creator Kondo Yusuke | Hirano Katsushi | Kashimoto Ken-ichiro | Iida Ken | Yonetani Mari | Fuji Taiki | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院生物圏科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 16 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2018
Creator Iida Ken | Kondo Yusuke | Yonetani Mari | Kashimoto Kenitirou | Fuji Taiki | Saito Hidetoshi | Hayashi Osamu | Takahashi Shogo | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院生物圏科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 16 pp. 6 - 12
Date of Issued
published_at 2018
Creator Kondo Yusuke | 平野 勝士 | 伊豫岡 宏樹 | 高橋 俊吾 | 小池 裕子 | Nakaguchi Kazumitsu | Yamaguchi Shiyuuhei | 加藤 幹雄 | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院統合生命科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 17 pp. 7 - 10
Date of Issued
published_at 2019
Creator Kondo Yusuke | Murai Taiki | Hirano Katsushi | Tomikawa Ko | Shimomura Michitaka | Iwasaki Sadaharu | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 11 pp. 7 - 13
Date of Issued
published_at 2019-12-25
Creator KONDO Yusuke | YONETANI Mari | NAMIKAWA Hiroshi | OHTSUKA Susumu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 12 pp. 47 - 56
Date of Issued
published_at 2020-12-25
Creator Kondo Yusuke | 西田 雄介 | 柚村 七々実 | 縄田 将己 | 坂口 愛海 | 岩崎 貞治 | Kato Aki | Ohtsuka Susumu
Journal 広島大学大学院統合生命科学研究科瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター報告 Issue 19 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2021
Creator NISHIDA Yusuke | OHTSUKA Susumu | Goro NISHIMOTO | UYENO Yoshio | WATANABE Kenzo
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 14 pp. 51 - 59
Date of Issued
published_at 2022-12-25
Creator OHTSUKA Susumu | NISHIMOTO Goro | UENO Yoshio | SAEKI Masahiko | SUMIDA Yoshiya | WATANABE Kenzo | NISHIDA Yusuke | KONDO Yusuke
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 14 pp. 17 - 24
Date of Issued
published_at 2022-12-25