Thumnail
著者 Nindita, Yosi; Cao, Zhisheng; Fauzi, Amirudin Akhmad; Teshima, Aiko; Misaki, Yuya; Muslimin, Rukman; Yang, Yingjie; Shiwa, Yuh; Yoshikawa, Hirofumi; Tagami, Michihira; Lezhava, Alexander; Ishikawa, Jun; Kuroda, Makoto; Sekizuka, Tsuyoshi; Inada, Kuninobu; Kinashi, Haruyasu; Arakawa, Kenji;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-07-29
Thumnail
著者 Morishima, Shin-Ya; Yamashita, Hiroshi; O-hara, Shizuka; Nakamura, Yuji; ZhiQin Quek, Vanessa; Yamauchi, Momo; Koike, Kazuhiko;
掲載誌名 PLoS ONE
14巻
7号
出版年月日 2019-07-19
Thumnail
著者 Umehara, Takashi; Tsujita, Natsumi; Shimada, Masayuki;
掲載誌名 PLOS Biology
17巻
8号
出版年月日 2019-08-13