Thumnail
著者 Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Koyama, Michie; Hirai, Chiyuki; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
97巻
10号
出版年月日 2005-04-28
Thumnail
著者 Shimada, Kenya; Kobayashi, Kenichi; Narimura, Takamasa; Baltzer, Peter; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Suemitsu, Toshiaki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
66巻
15号
出版年月日 2002-10-03
Thumnail
著者 Qiao, Shan; Kimura, Akio; Adachi, Hiromichi; Iori, Kazuyuki; Miyamoto, Koji; Xie, Tian; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
70巻
13号
出版年月日 2004-10-26
Thumnail
著者 Susaki, Tomofumi; Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Shimizu, Naoki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review Letters
82巻
5号
出版年月日 1999-02-01
Thumnail
著者 Iga, Fumitoshi; Tsubota, Masami; Sawada, Masahiro; Huang, H. B.; Kura, Souichirou; Takemura, Masaki; Yaji, Koichiro; Nagira, M.; Kimura, Akio; Jo, Takeo; Takabatake, Toshiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
25号
出版年月日 2004-12-15
Thumnail
著者 Fukuma, Yasuhiro; Sato, Hitoshi; Fujimoto, K.; Tsuji, K.; Kimura, Akio; Taniguchi, Masaki; Senba, Shinya; Tanaka, Arata; Asada, Hironori; Koyanagi, Tsuyoshi;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
99巻
8号
出版年月日 2005-04-15
Thumnail
著者 Negishi, Saiko; Negishi, H.; Shimada, Kenya; Cui, Xiaoyu; Higashiguchi, Mitsuharu; Nakatake, Masashi; Arita, M.; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ohnishi, A.; Sasaki, M.;
掲載誌名 Physica B: Condensed Matter
383巻
1号
出版年月日 2006-08
Thumnail
著者 Negishi, Saiko; Negishi, H.; Nakatake, Masashi; Yamazaki, K.; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kobayashi, K.; Sugihara, K.; Oshima, H.;
掲載誌名 Journal of Physics and Chemistry of Solids
67巻
5-6号
出版年月日 2006-05
Thumnail
著者 Negishi, H.; Negishi, Saiko; Shimada, Kenya; Narimura, T.; Hagashiguchi, Mitsuharu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kobayashi, K.; Sugihara, K.; Oshima, H.;
掲載誌名 Journal of Physics and Chemistry of Solids
67巻
5-6号
出版年月日 2006-05
Thumnail
著者 Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Sakisaka, Y.; Kato, H.; Aiura, Y.; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physica B: Condensed Matter
383巻
1号
出版年月日 2006-08
Thumnail
著者 Miura, Y.; Shimada, Kenya; Negishi, H.; Negishi, Saiko; Shiozawa, H.; Higashiguchi, Mitsuharu; Tobita, Naohisa; Cui, Xiaoyu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physica B: Condensed Matter
383巻
1号
出版年月日 2006-08
Thumnail
著者 Shimada, Kenya; Higashiguchi, Mitsuharu; Fujimori, S.-I.; Saitoh, Y.; Fujimori, A.; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Sasakawa, T.; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physica B: Condensed Matter
383巻
1号
出版年月日 2006-08
Thumnail
著者 Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Miura, Yuichi; Cui, Xiaoyu; Tobita, Naohisa; Aiura, Yoshihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physica B: Condensed Matter
383巻
1号
出版年月日 2006-08
Thumnail
著者 Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
73巻
出版年月日 2006