Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Ito, Katsuhide; Azuma, Kazuyoshi; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Hino, Hiroshi; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Shimamoto, Fumio; Honke, Yoshifumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Maehara, Yasuhiro; Mukaida, Keiko; Hiyama, Eiso; Morio, Michio; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Toda, Katsuhiro; Yoneda, Seizou; Morioka, Tetsuya; Kawanishi, Hidenori; Azuma, Kazuyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Hayashi, Ken; Shimamoto, Fumio; Takata, Takashi; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
4号
出版年月日 2001-12
Thumnail
著者 Tanaka, Hiroyuki; Yamanoue, Takao; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
3号
出版年月日 2005-09
Thumnail
著者 Takehara, Hiroki; Tanabe, Kazuaki; Fujikuni, Nobuaki; Tahara, Hiroyuki; Ide, Kentarou; Tanaka, Yuka; Yasui, Wataru; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Kondo, Takashi; Kusunoki, Shinji; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
4号
出版年月日 2013-12
Thumnail
著者 Toyota, Naoyuki; Nakamura, Yuko; Hieda, Masashi; Akiyama, Naoko; Terada, Hiroaki; Matsuura, Noriaki; Nishiki, Masayo; Kono, Hirotaka; Kohno, Hiroshi; Irei, Toshimitsu; Yoshikawa, Yukinobu; Kuraoka, Kazuya; Taniyama, Kiyomi; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
3号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Machino, Akihiko; Jitsuiki, Hiroaki; Okamoto, Yasumasa; Izumitani, Satoru; Kimura, Yasuhiro; Suzuki, Katsuji; Tanaka, Teruaki; Inoue, Takeshi; Koyama, Tsukasa; Wada, Ken; Masaoka, Yukari; Sasaki, Takanobu; Yoshimura, Reiji; Nakamura, Jun; Sumitani, Satsuki; Ohmori, Tetsuro; Yamawaki, Shigeto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
1号
出版年月日 2013-03
Thumnail
著者 Imai, Keisuke; Munehisa, Yumiko; Yoshikuni, Yoshiko; Morita, Tadayuki; Nomura, Hiroaki; Kimura, Yasuhiro; Mimaki, Yuichi; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
1号
出版年月日 2012-03
Thumnail
著者 Sato, Katsutoshi; Orihashi, Kazumasa; Hamanaka, Yoshiharu; Hirai, Shinji; Mitsui, Norimasa; Chatani, Naru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12
Thumnail
著者 Ishihara, Aiko; Miyachi, Takafumi; Nakamura, Takeshi; Ohtsuki, Toshiho; Kimura, Yasuhiro; Kihira, Kenji; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
3号
出版年月日 2011-09
Thumnail
著者 Kakizawa, Hideaki; Toyota, Naoyuki; Hieda, Masashi; Hirai, Nobuhiko; Tachikake, Toshihiro; Matsuura, Noriaki; Oda, Miyo; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
3号
出版年月日 2010-09
Thumnail
著者 Nakashima, Akira; Murakami, Yoshiaki; Uemura, Kenichiro; Hayashidani, Yasuo; Sudo, Takeshi; Hashimoto, Yasushi; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Oka, Shiro; Tanaka, Shinji; Yoshida, Shigeto; Hiyama, Toru; Ueno, Yoshitaka; Ito, Masanori; Kitadai, Yasuhiko; Yoshihara, Masaharu; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Uemura, Kenichiro; Murakami, Yoshiaki; Hayashidani, Yasuo; Sudo, Takeshi; Hashimoto, Yasushi; Ohge, Hiroki; Sasaki, Tamito; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
1号
出版年月日 2009-03
Thumnail
著者 Sadamori, Takuma; Kusunoki, Shinji; Otani, Tadatsugu; Ishida, Makoto; Masuda, Rieko; Tamura, Tomoko; Takeda, Taku; Tsumura, Ryu; Shokawa, Tomoki; Kondo, Tomohiro; Sakai, Hiroshi; Iwasaki, Yasumasa; Yamanoue, Takao; Hirohashi, Nobuyuki; Tanigawa, Koichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
3・4号
出版年月日 2008-12
Thumnail
著者 Teramoto, Seiichi; Arihiro, Koji; Koseki, Masato; Kataoka, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06