Thumnail
著者 長内 敬明; 元村 佳恵; 櫻井 直樹;
掲載誌名 日本食品科学工学会誌
50巻
5号
出版年月日 2003-05
Thumnail
著者 Fujiwara, Yukichi; Kozono, Keina; Esaka, Muneharu; Iijima, Noriaki; Nagamatsu, Yasunori; Yoshida, Masayuki; Uematasu, Kazumasa;
掲載誌名 Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
1巻
2号
出版年月日 2006-06
Thumnail
著者 Tamura, Sadaaki; Fukamiya, Narihiko; Okano, Masayoshi; Koyama, Junko; Koike, Kazuo;
掲載誌名 Natural Product Research
20巻
13号
出版年月日 2006-11
Thumnail
著者 Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Microbial Pathogenesis
41巻
6号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Elsaied, Hosam Easa; Kaneko, Ryo; Naganuma, Takeshi;
掲載誌名 Marine Biotechnology
8巻
5号
出版年月日 2006-10
Thumnail
著者 Yamashita, Yusuke; Tategaki, Airo; Ogawa, Mari; Horiuchi, Hiroyuki; Nishida, Kensho; Akita, Sachiko; Matsuda, Haruo; Furusawa, Shuichi;
掲載誌名 Developmental and Comparative Immunology
30巻
5号
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Oku, Hiromi; Tokuda, Masaharu; Okumura, Takuji; Umino, Tetsuya;
掲載誌名 Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
144巻
3号
出版年月日 2006-07
Thumnail
著者 Oku, Hiromi; Koizumi, Naoto; Okumura, Takuji; Kobayashi, Takanori; Umino, Tetsuya;
掲載誌名 Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
145巻
2号
出版年月日 2006-10
Thumnail
著者 Yamada, Kazuhiko; Nishida-Umehara, Chizuko; Ishijima, Junko; Murakami, Takahiro; Shibusawa, Mami; Tsuchiya, Kimiyuki; Tsudzuki, Masaoki; Matsuda, Yoichi;
掲載誌名 Chromosome Research
14巻
6号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 都築 政起; 西村 敏英; 西堀 正英; 松田 洋一; 高橋 秀彰;
Thumnail
著者 田中 秀樹; 上掛 利博; 北島 健一; 杉本 貴志; 近藤 聡子; 増田 佳昭; 若林 靖永;
Thumnail
著者 Yim, Myeong Hui;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30
Thumnail
著者 Satomura, Takami;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30
Thumnail
著者 Oh, Seok Jin;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30
Thumnail
著者 Kimura, Hiroyuki;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30
Thumnail
著者 Zhaorigetsu, Siqin;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30
Thumnail
著者 Yamada, Hiroshi;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30