Thumnail
著者 Yamamoto, Tamiji; Taniguchi, Akira;
掲載誌名 生物生産学研究
32巻
1号
出版年月日 1993-06
SelfDOI 10.15027/24655
Thumnail
著者 Hamada, Chioaki; Hattori, Yuji; Ota, Yoko; Maeda, Teruo; Terada, Takato; Tsutsumi, Yoshio;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24654
Thumnail
著者 Uematsu, Kazumasa; Otake, Tsuguo; Tsukamoto, Yoichi; Sakakura, Yoshitaka; Kurokura, Hisashi; Hasumoto, Hiroshi; Tsukamoto, Katsumi;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24653
Thumnail
著者 山本 民次;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24652
Thumnail
著者 橋本 博明;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24651
Thumnail
著者 Kami, Takayasu; Nishiumi, Tadayuki; Nakasugi, Tohru;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24650
Thumnail
著者 Imabayashi, Hiromichi; Kumasaki, Masahiko; Takahashi, Masao;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24649
Thumnail
著者 姫 徳衡; 久保田 清; 張 戈; 羽倉 義雄;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24648
Thumnail
著者 Uye, Shin-ichi; Ayaki, Yoichi; Onbé, Takashi;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24647
Thumnail
著者 Ando, Tadao; Washiyama, Junji; Macedo, Jamil;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24646
Thumnail
著者 Yamamoto, Tamiji;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24645
Thumnail
著者 Imabayashi, Hiromichi; Wakabayashi, Mitsuo;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24644
Thumnail
著者 久保田 清; 大前 千佳; 姫 徳衡; 羽倉 義雄;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24643
Thumnail
著者 姫 徳衡; 久保田 清; 羽倉 義雄;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24642
Thumnail
著者 Okada, Ikuo;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24641
Thumnail
著者 上 隆保;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
1号
出版年月日 1992-07
SelfDOI 10.15027/24640
Thumnail
著者 Kanai, Shunsuke; Adu-Gymfi, Joeseph; Lei, Kei; Ito, Junki; Ohkura, Katsumi; Moghaieb, Reda E. A.; El-Shemy, Hany; Mohapatra, Rashmi; Mohapatra, Pravat K.; Saneoka, Hirofumi; Fujita, Kounosuke;
掲載誌名 Plant Science
174巻
2号
出版年月日 2008-02
Thumnail
著者 Kaneko, Ryo; Hayashi, Toru; Tanahashi, Manabu; Naganuma, Takeshi;
掲載誌名 Marine Biotechnology
9巻
4号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Hua, Ngoc-Phuc; Kobayashi, Fumihisa; Iwasaka, Yasunobu; Shi, Guang-Yu; Naganuma, Takeshi;
掲載誌名 Aerobiologia
23巻
4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 橋本 博明;
掲載誌名 広島大学生物生産学部紀要
30巻
2号
出版年月日 1991-12
SelfDOI 10.15027/23526