Thumnail
著者 Nanba, Shinichi; Hasegawa, N.; Kishimoto, M.; Nishikino, M.; Ishino, M.; Kawachi, T.;
掲載誌名 AIP Advances
5巻
出版年月日 2015-11-02
Thumnail
著者 Arif, Aditya F. ; Taniguchi, Shuto; Izawa, Takafumi; Kamikubo, Kazuki; Iwasaki, Hideharu; Ogi, Takasi;
掲載誌名 ACS Omega
3巻
4号
出版年月日 2018-04-11
Thumnail
著者 Balgis, Ratna; Murata, Hiroyuki; Ogi, Takasi; Kobayashi, Makoto; Bao, Li;
掲載誌名 ACS Omega
3巻
7号
出版年月日 2018-07-25
Thumnail
著者 Hayashi, Akio; Nur Khoiru Wihadi, Muh; Ota, Hiromi; Xavier, López; Ichihashi, Katsuya; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
掲載誌名 ACS Omega
3巻
2号
出版年月日 2018-02-27
Thumnail
著者 Ohsaki, M.; Nakajima, T.;
掲載誌名 Journal of Constructional Steel Research
75巻
出版年月日 2012-08
Thumnail
著者 Ohsaki, M.; Nakajima, T.; Fujiwara, J.; Takeda, F.;
掲載誌名 Engineering Structures
33巻
12号
出版年月日 2011-12
著者 Katagiri, Kiyofumi; Hayashi, Yuki; Yoshiyuki, Risa; Inumaru, Kei; Uchiyama, Tomoki; Nagata, Noriyuki; Uchimoto, Yoshiharu; Miyoshi, Akinobu; Maeda, Kazuhiko;
掲載誌名 Inorganic Chemistry
57巻
21号
出版年月日 2018-11-05
Thumnail
著者 Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
著者 高木 謙; 山田 道男; 大杉 政克; 根来 健二;
掲載誌名 日本化学会誌 : 化学と工業化学
1987巻
2号
出版年月日 1987-02-10
著者 荒崎 修一; 糟野 剛一; 佐野 庸治; 川上 雄資; 庄司 宏;
掲載誌名 日本化学会誌 : 化学と工業化学
1995巻
8号
出版年月日 1995-08-10
著者 菅原 生豊; 竹田 清志; 佐野 庸治; 川上 雄資; 岩崎 晃;
掲載誌名 日本化学会誌 : 化学と工業化学
1995巻
8号
出版年月日 1995-08-10
著者 岩見 吉博; 佐野 庸治; 川上 雄資;
掲載誌名 日本化学会誌 : 化学と工業化学
1996巻
3号
出版年月日 1996-03-10
著者 岩見 吉博; 中島 雄介; 佐野 庸治; 川上 雄資;
掲載誌名 日本化学会誌 : 化学と工業化学
1996巻
7号
出版年月日 1996-07-10
著者 竹田 清志; 佐野 庸治; 川上 雄資;
掲載誌名 日本化学会誌 : 化学と工業化学
1996巻
8号
出版年月日 1996-08-10