Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Tsukamoto, Manami; Yasuhara, Kazuma; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 RSC Advances
5巻
127号
出版年月日 2015-12-08
Thumnail
著者 Kawarasaki, Yasuharu; Matsumura, Takeshi; Sera, Masafumi; Ochiai, Akira;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
80巻
2号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Okuyama, Daisuke; Mouri, Takuya; Murakami, Youichi;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
80巻
7号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Kunimori, Keisuke; Kondo, Akihiro; Soejima, Kei; Tanida, Hiroshi; Mignot, Jean-Michel; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
83巻
9号
出版年月日 2014
Thumnail
著者 Takaguchi, Hiroaki; Hayashi, Yuya; Matsumura, Takeshi; Umeo, Kazunori; Sera, Masafumi; Ochiai, Akira;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
84巻
4号
出版年月日 2015
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Hayashi, Yuya; Takai, Shun; Otsubo, Toru; Matsuda, Saori; Ochiai, Akira;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
84巻
11号
出版年月日 2015
Thumnail
著者 Hayashi, Yuya; Takai, Shun; Matsumura, Takeshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi; Matsubayashi, Kazuyuki; Uwatoko, Yoshiya; Ochiai, Akira;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
85巻
3号
出版年月日 2016
Thumnail
著者 Takai, Shun; Matsumura, Takeshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi;
掲載誌名 Physical Review B
92巻
17号
出版年月日 2015
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Fushiya, Kengo; Matsuda, Tatsuma D; Higashinaka, Ryuji; Aoki, Yuji; Sugawara, Hitoshi;
掲載誌名 Physical Review B
94巻
18号
出版年月日 2016