Thumnail
著者 Hong, Chang Soo; Shitashiro, Maiko; Kuroda, Akio; Ikeda, Tsukasa; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 FEMS microbiology letters
231巻
2号
出版年月日 2004-02