Thumnail
著者 Tomita, Kazunori; Matsuura, Akira; Caspari, Thomas; Carr, Antony M.; Akamatsu, Yufuko; Iwasaki, Hiroshi; Mizuno, Ken-ichi; Ohta, Kunihiro; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Yoshinaga, Koichi; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and cellular biology
23巻
出版年月日 2003-08
Thumnail
著者 Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 Journal of bacteriology
187巻
4号
出版年月日 2005-02
Thumnail
著者 Hong, Chang Soo; Shitashiro, Maiko; Kuroda, Akio; Ikeda, Tsukasa; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
掲載誌名 FEMS microbiology letters
231巻
2号
出版年月日 2004-02