Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Yamamoto, Takayoshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
86巻
9号
出版年月日 2017-08-30
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Kita, Yosuke; Kubo, Koya; Yoshikawa, Yugo; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Kousaka, Yusuke; Inoue, Katsuya; Ohara, Shigeo;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
86巻
12号
出版年月日 2017-11-01
Thumnail
著者 廣田 隆一; 加藤 純一; 黒田 章夫; 池田 宰; 滝口 昇; 大竹 久夫;
掲載誌名 環境バイオテクノロジー学会誌
2巻
2号
出版年月日 2002-12
著者 Antoku, Daiki; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Sugikawa, Kouta; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Ikeda, Atsushi;
掲載誌名 Chemistry - A European Journal
24巻
29号
出版年月日 2018-05-23
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Satake, Shuhei; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio;
掲載誌名 ACS Medicinal Chemistry Letters
8巻
5号
出版年月日 2017-05-11
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Mae, Tomoya; Ueda, Masafumi; Sugikawa, Kouta; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 Chemical Communications
53巻
20号
出版年月日 2017-03-07
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Fukui, Takahiro; Fujiwara, Takanori;
掲載誌名 Nuclear Physics B
854巻
2号
出版年月日 2012-01-11
Thumnail
著者 Ikeda, Atsushi; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Tsukamoto, Manami; Yasuhara, Kazuma; Shigeto, Hajime; Funabashi, Hisakage; Kuroda, Akio; Akiyama, Motofusa;
掲載誌名 RSC Advances
5巻
127号
出版年月日 2015-12-08
Thumnail
著者 Kawarasaki, Yasuharu; Matsumura, Takeshi; Sera, Masafumi; Ochiai, Akira;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
80巻
2号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Okuyama, Daisuke; Mouri, Takuya; Murakami, Youichi;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
80巻
7号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Kunimori, Keisuke; Kondo, Akihiro; Soejima, Kei; Tanida, Hiroshi; Mignot, Jean-Michel; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
掲載誌名 Journal of the Physical Society of Japan
83巻
9号
出版年月日 2014