Thumnail
著者 Iriuchijima, Juro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Nishiki, Masayuki; Okumichi, Tsuneo; Yoshioka, Shinkichiro; Yamane, Motoi; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Nishioka, Keiko; Fujimoto, Masaaki; Date, Reiko; Masuda, Yu; Hiramato, Kei; Tanaka, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Kojima, Tohru; Yashiki, Mikio; Okamoto, Ikuyo; Noda, Junko; Une, Itsuko; Miyazaki, Tetsuji; Chikasue, Fumihiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Yokoyama, Takashi; Miyoshi, Nobukazu; Ichikawa, Toru; Okita, Mitsuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Tanaka, Ko; Kawamura, Hiroshi; Baba, Saeko; Miyachi, Yukitaka;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Nishiki, Masayuki; Takasugi, Sumiyoshi; Kanao, Motoo; Okumichi, Tsuneo; Tamura, Taiso; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Yoshimoto, Kanji; Itoh, Nao; Hashimoto, Yoshiteru; Irizawa, Yoshito; Komura, Setsuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Hayashi, Kozo; Matsumoto, Haruki; Ito, Kazuro; Ozono, Noboru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Satow, Yukio; Akimoto, Naotaka; Lee, Juing-Yi; Sumida, Hiroshi; Okamoto, Naomasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Kanao, Motoo; Nakagawa, Kenichi; Sugiyama, Masafumi; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Kawanishi, Hideki; Nishiki, Masayuki; Sugiyama, Masafumi; Tsuchiya, Taro; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Ikuta, Yoshikazu; Hatano, Eiji; Yoshioka, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Kishimoto, Shinya; Konemori, Reiko; Mukai, Toshikazu; Kambara, Akihiko; Okamoto, Kazuma; Shimizu, Satoru; Iwasaki, Yukiyoshi; Daitoku, Kunihiko; Kajiyama, Goro; Miyoshi, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Shigeta, Chiharu; Tanaka, Kimio; Kawakami, Masahito; Ohkita, Takeshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Marubayashi, Seiji; Takenaka, Masaharu; Yahata, Hiroshi; Ono, Eiji; Omotehara, Tamon; Asahara, Toshimasa; Eto, Takaaki; Sugino, Keizo; Sumimoto, Kazuo; Fukuda, Yasuhiko; Ezaki, Haruo; Tatsukawa, Yorimitsu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Tatsumi, Kiyoshi; Yamada, Hideyuki; Yoshimura, Hidetoshi; Nishizawa, Yukio; Sakai, Misao; Mizuo, Hitoshi; Yamato, Chiyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Takeuchi, Hitoshi; Kodama, Osamu; Ito, Nobuaki; Tanaka, Tsuneo; Harada, Mitsuo; Seikoh, Rokuro; Yamamoto, Masami; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Okajima, Masazumi; Nishiki, Masayuki; Okumichi, Tsuneo; Tanaka, Tsuneo; Matsuyama, Toshiya; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12
Thumnail
著者 Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keizo; Sumimoto, Kazuo; Inagaki, Kazuo; Eto, Takaaki; Omotehara, Tamon; Marubayashi, Seiji; Ono, Eiji; Yahata, Hiroshi; Takenaka, Masaharu; Asahara, Toshimasa; Fukuda, Yasuhiko; Ezaki, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
33巻
4号
出版年月日 1984-12