Thumnail
著者 Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
Thumnail
著者 Nakagawa, Naomi; Yoshizumi, Masao; Kamada, Masahiro; Ishiguchi, Yukiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
64巻
1-2号
出版年月日 2015-06
Thumnail
著者 Bumdelger, Batmunkh; Kokubo, Hiroki; Kamata, Ryo; Fujii, Masayuki; Ishida, Mari; Ishida, Takafumi; Yoshizumi, Masao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
3号
出版年月日 2013-09
Thumnail
著者 Miho, Narimasa; Ishida, Takafumi; Kuwada, Noriko; Ishida, Mari; Shimote, Keiko; Tabuchi, Kumiko; Oshima, Tetsuya; Yoshizumi, Masao; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Cardiovascular Research
68巻
2号
出版年月日 2005-11-01