Thumnail
著者 Ochiai, Mariko; Nakashima, Ayumu; Takasugi, Norihisa; Kiribayashi, Kei; Kawai, Toru; Usui, Koji; Shigemoto, Kenichiro; Hamaguchi, Naoki; Kohno, Nobuoki; Yorioka, Noriaki;
掲載誌名 Nephron Clinical Practice
117巻
1号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Takahashi, Shunsuke; Taniguchi, Yoshihiko; Nakashima, Ayumu; Arakawa, Tetsuji; Kawai, Toru; Doi, Shigehiro; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Kohno, Nobuoki; Yorioka, Noriaki;
掲載誌名 Nephron Experimental Nephrology
112巻
2号
出版年月日 2009