Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kangai, Shinji; Tada, Yosuke; Yoshida, Hiroto; Sakamaki, Koichi; Kunai, Atsutaka; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
5号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kangai, Sinji; Yoshida, Hiroto; Kunai, Atsutaka; Kajiwara, Shotaro; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
4号
出版年月日 2007