Thumnail
著者 Shigemori, Suguru; Oshiro, Kazushi; Wang, Pengfei; Yamamoto, Yoshinari; Wang, Yeqin; Sato, Takashi; Uyeno, Yutaka; Shimosato, Takeshi;
掲載誌名 BioMed Research International
2014巻
出版年月日 2014-08-03