Thumnail
著者 Kuroda, Kenta; Miyahara, Hirokazu; Ye, Mao; Eremeev, S. V.; Koroteev, Yu. M.; Krasovskii, E. E.; Chulkov, E. V.; Hiramoto, Shozo; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Miyamoto, Koji; Okuda, Taichi; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Ueda, Yoshifumi; Kimura, Akio;
掲載誌名 Physical Review Letters
108巻
20号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Bhattacharjee, Shuvrajyoti; Taji, Kazuaki; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Pandey, Dhananjai;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
10号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Fujii, Ichiro; Shimizu, Shigehito; Yamashita, Kenta; Nakashima, Kouichi; Kumada, Nobuhiro; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro; Fujikawa, Yoshinori; Tanaka, Daisuke; Furukawa, Masahito; Wada, Satoshi;
掲載誌名 Applied Physics Letters
99巻
20号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Ravindra Singh Solanki; Akhilesh Kumar Singh; S. K. Mishra; Shane J. Kennedy; Suzuki, Takashi; Kuroiwa, Yoshihiro; Moriyoshi, Chikako; Dhananjai Pandey;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
14号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Wada, Satoshi; Yamato, Keisuke; Pulpan, Petr; Kumada, Nobuhiro; Lee, Bong-Yeon; Iijima, Takashi; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
108巻
9号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Wada, Satoshi; Shimizu, Shigehito; Pulpan, Petr; Kumada, Nobuhiro; Tanaka, Daisuke; Furukawa, Masahito; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro;
掲載誌名 Journal of the Ceramic Society of Japan
118巻
1380号
出版年月日 2010-08-01
Thumnail
著者 Wada, Satoshi; Yamato, Keisuke; Pulpan, Petr; Kumada, Nobuhiro; Lee, Bong-Yeon; Iijima, Takashi; Moriyoshi, Chikako; Kuroiwa, Yoshihiro;
掲載誌名 Journal of the Ceramic Society of Japan
118巻
1380号
出版年月日 2010-08-01
Thumnail
著者 Moriyoshi, Chikako; Magome, Eisuke; Itoh, Kaduyuki;
掲載誌名 Ferroelectrics
337巻
出版年月日 2006-08-01