Thumnail
著者 Takeshima, Yukio; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
2号
出版年月日 1992-06
Thumnail
著者 Fujii, Satoshi; Takeshima, Yukio; Arihiro, Koji; Kaneko, Mayumi; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
Thumnail
著者 Kitaguchi, Souichi; Takeshima, Yukio; Nishisaka, Takashi; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
Thumnail
著者 Nishisaka, Takashi; Takeshima, Yukio; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
2号
出版年月日 2000-06
Thumnail
著者 Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 European Journal of Radiology
73巻
3号
出版年月日 2010-03