Thumnail
著者 Yamazaki, Yuu; Matsubara, Tomoyasu; Takahashi, Tetsuya; Kurashige, Takashi; Dohi, Eisuke; Hiji, Masanori; Nagano, Yoshito; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 PLoS ONE
6巻
11号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Kondo, Keita; Maruishi, Masaharu; Ueno, Hiroki; Sawada, Kozue; Hashimoto, Yukari; Ohshita, Tomohiko; Takahashi, Tetsuya; Ohtsuki, Toshiho; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 BMC Neuroscience
11巻
出版年月日 2010-11-20