Thumnail
著者 Fujimoto, Yoshinori; Yamasaki, Takeshi; Tanaka, Nobuhiro; Mochizuki, Yu; Kajihara, Hiroki; Ikuta, Yoshikazu; Ochi, Mitsuo;
掲載誌名 European Spine Journal
15巻
2号
出版年月日 2006-02-02
Thumnail
著者 Nakanishi, Kazuyoshi; Tanaka, Nobuhiro; Fujiwara, Yasushi; Kamei, Naosuke; Ochi, Mitsuo;
掲載誌名 Clinical Neurophysiology
117巻
3号
出版年月日 2006-03