Thumnail
著者 Shibata, Yuuka; Sagara, Yumeka; Tokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori; Tanaka, Maiko; Hide, Michihiro; Matsuo, Hiroaki;
掲載誌名 Biological and Pharmaceutical Bulletin
41巻
6号
出版年月日 2018-06-01
Thumnail
著者 Yokooji, Tomoharu; Nouma, Hitomi; Ogino, Ryohei; Taogoshi, Takanori; Morita, Eishin; Matsuo, Hiroaki;
掲載誌名 Allergology International
68巻
1号
出版年月日 2019-01
Thumnail
著者 Matsuo, Hiroaki; Yokooji, Tomoharu; Taogoshi, Takanori;
掲載誌名 Allergology International
64巻
4号
出版年月日 2015-10