Thumnail
著者 Shimomura, Manabu; Kochi, Masatoshi; Hinoi, Takao; Egi, Hiroyuki; Adachi, Tomohiro; Kobayashi, Tsuyoshi; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
3-4号
出版年月日 2016-12
Thumnail
著者 Fukuda, Yasuhiko; Kimura, Akinori; Hoshino, Shuji; Shintaku, Sadanori; Sakaguchi, Takemasa ; Asahara, Toshimasa; Sakaki, Miyoko; Sumimoto, Ryo; Tashiro, Hirotaka; Furukawa, Masahiro; Ohdan, Hideki; Yoshida, Tetsuya; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
3号
出版年月日 1996-09
Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Tashiro, Hirotaka; Watanabe, Hiroshi; Fudaba, Yasuhiro; Hayamizu, Keisuke; Ohdan, Hideki; Okimasa, Seiji; Katayama, Kohji; Itamoto, Toshiyuki; Haruta, Naoki; Okajima, Masazumi; Kataoka, Tsuyoshi; Sugino, Keizou; Yahata, Hiroshi; Ishikawa, Tetsuo; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
2号
出版年月日 2000-06
Thumnail
著者 Saito, Yasufumi; Takakura, Yuji; Hinoi, Takao; Egi, Hiroyuki; Tashiro, Hirotaka; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12