Thumnail
著者 Yamashita, Jun; Takahashi, Hirofumi; Orimi, Kenichi; Hashimoto, Tsubasa; Kohguchi, Hiroshi; Yamasaki, Katsuyoshi;
Thumnail
著者 Kohno, Nanase; Izumi, Mari; Kobayashi, Hideo; Kohguchi, Hiroshi; Yamasaki, Katsuyoshi;
Thumnail
著者 Liu, S. Y.; Ogi, Yoshihiro; Fuji, Takao; Nishizawa, Kiyoshi; Horio, Takuya; Mizuno, Tomoya; Kohguchi, Hiroshi; Nagasono, Mitsuru; Togashi, Tadashi; Tono, Kensuke; Yabashi, Makina; Senba, Yasunori; Ohashi, Haruhiko; Kimura, Hiroaki; Ishikawa, Tetsuya; Suzuki, Toshinori;
掲載誌名 Phsical Review A
81巻
3号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Orimi, Kenichi; Watanabe, Shinji; Kohguchi, Hiroshi; Yamasaki, Katsuyoshi;
掲載誌名 Chemical Physics Letters
483巻
1-3号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Kohguchi, Hiroshi;
掲載誌名 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要
42巻
出版年月日 2003-11-30