Thumnail
著者 TAMA Collaboration; Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
74巻
出版年月日 2006-12-21
Thumnail
著者 LIGO Scientific Collaboration; TAMA Collaboration; Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
73巻
出版年月日 2006-03-16
Thumnail
著者 LIGO Scientific Collaboration; TAMA Collaboration; Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
72巻
出版年月日 2005-12-29
Thumnail
著者 Ando, Masaki; Kojima, Yasufumi; Arai, Koji; Aso, Youichi; Beyersdorf, Peter; Hayama, Kazuhiro; Iida, Yukiyoshi; Kanda, Nobuyuki; Kawamura, Seiji; Kondo, Kazuhiro; Mio, Norikatsu; Miyoki, Shinji; Moriwaki, Shigenori; Nagano, Shigeo; Numata, Kenji; Sato, Shuichi; Somiya, Kentaro; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Hirotaka; Takahashi, Ryutaro; Tatsumi, Daisuke; Tsunesada, Yoshiki; Zhu, Zong-Hong; Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotada; Araya, Akito; Asada, Hideki; Barton, Mark A.; Fujiki, Youhei; Fujimoto, Masa-Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Hamuro, Yusaku; Haruyama, Tomiyoshi; Hayakawa, Hideaki; Heinzel, Gerhard; Horikoshi, Gen'ichi; Iguchi, Hideo; Ioka, Kunihito; Ishitsuka, Hideki; Kamikubota, Norihiko; Kaneyama, Takaharu; Karasawa, Yoshikazu; Kasahara, Kunihiko; Kasai, Taketoshi; Katsuki, Mayu; Kawabe, Keita; Kawamura, Mari; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kokeyama, Keiko; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kuroda, Kazuaki; Kuwabara, Takashi; Matsuda, Namio; Miura, Kazuyuki; Miyakawa, Osamu; Miyama, Shoken; Mizusawa, Hiromi; Musha, Mitsuru; Nagayama, Yoshitaka; Nakagawa, Ken'ichi; Nakamura, Takashi; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Ken-ichi; Nishi, Yuhiko; Ogawa, Yujiro; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Okutomi, Akira; Oohara, Ken-ichi; Otsuka, Shigemi; Saito, Yoshio; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Kouichi; Sato, Nobuaki; Sato, Youhei; Seki, Hidetsugu; Sekido, Aya; Seto, Naoki; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Shintomi, Takakazu; Soida, Kenji; Suzuki, Toshikazu; Takamori, Akiteru; Takemoto, Shuzo; Takeno, Kohei; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taniguchi, Shinsuke; Tanji, Toru; Taylor, C. T.; Telada, Souichi; Tochikubo, Kuniharu; Tokunari, Masao; Tomaru, Takayuki; Tsubono, Kimio; Tsuda, Nobuhiro; Uchiyama, Takashi; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken-ichi; Usui, Fumihiko; Waseda, Koichi; Watanabe, Yuko; Yakura, Hiromi; Yamamoto, Akira; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka;
掲載誌名 Physical Review D
71巻
出版年月日 2005-04-27
Thumnail
著者 TAMA Collaboration; LISM Collaboration; Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
70巻
出版年月日 2004-08-26
Thumnail
著者 Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
50巻
10号
出版年月日 1994-11-15
Thumnail
著者 Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
46巻
10号
出版年月日 1992-11-15
Thumnail
著者 TAMA Collaboration; Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review Letters
86巻
18号
出版年月日 2001-04-30
Thumnail
著者 The TAMA Collaboration; Kojima, Yasufumi;
掲載誌名 Physical Review D
63巻
6号
出版年月日 2001-02-01
Thumnail
著者 Kojima, Yasufumi; Hosonuma, Masayasu;
掲載誌名 Physical Review D
62巻
4号
出版年月日 2000-06-14