Thumnail
著者 Nagai, Ryoji; Hajima, Ryoichi; Nishimori, Nobuyuki; Muto, Toshiya; Yamamoto, Masahiro; Honda, Yosuke; Miyajima, Tsukasa; Iijima, Hokuto; Kuriki, Masao; Kuwahara, Makoto; Okumi, Shoji; Nakanishi, Tsutomu;
掲載誌名 Review of Scientific Instruments
81巻
3号
出版年月日 2010