Thumnail
著者 Kunita, Eiji; Yamamoto, Hideya; Kitagawa, Toshiro; Ohashi, Norihiko; Utsunomiya, Hiroto; Oka, Toshiharu; Horiguchi, Jun; Awai, Kazuo; Kihara, Yasuki;
掲載誌名 Circulation Journal
76巻
7号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Horiguchi, Jun; Kiguchi, Masao; Fujioka, Chikako; Shen, Yun; Arie, Ryuichi; Sunasaka, Kenichi; Kitagawa, Toshiro; Yamamoto, Hideya; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Academic Radiology
15巻
8号
出版年月日 2008-08
Thumnail
著者 Kitagawa, Toshiro; Fujii, Takashi; Tomohiro, Yasuyuki; Maeda, Kouji; Kobayashi, Masakazu; Kunita, Eiji; Sekiguchi, Yoshitaka;
掲載誌名 International Journal of Cardiology
109巻
2号
出版年月日 2006-05-10