Thumnail
著者 Kihira, Kenji; Kadoyama, Masayuki; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Kimura, Yasuhiro; Yoshida, Minoru; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
45巻
2号
出版年月日 1996-06
Thumnail
著者 Imai, Keisuke; Munehisa, Yumiko; Yoshikuni, Yoshiko; Morita, Tadayuki; Nomura, Hiroaki; Kimura, Yasuhiro; Mimaki, Yuichi; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
1号
出版年月日 2012-03
Thumnail
著者 Ishihara, Aiko; Miyachi, Takafumi; Nakamura, Takeshi; Ohtsuki, Toshiho; Kimura, Yasuhiro; Kihira, Kenji; Yamawaki, Takemori; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
3号
出版年月日 2011-09
Thumnail
著者 Shibata, Yuuka; Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Kimura, Koji; Sawa, Akihiro; Akagi, Shinji; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
1・2号
出版年月日 2007-06