Conditions

close

result 31287 件

Thumnail
creator Oda, Ryo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Nishimura, Masahiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Ishida, Manami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Abe Yasuhiko; Wadamoto, Masayoshi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Nakatsuka, Akio; Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Nurhayaty, Natsir; Shirai, Ken-ichi; Yoshioka, Masayuki; Ikeda, Atsuharu; Yamasaki, Yasuhiko; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Nurhayaty, Natsir; Ikeda, Atsuharu; Shirai, Ken-ichi; Yoshioka, Masayuki; Nakatsuka, Akio; Nomura, Yuuji; Ogino, Sekiya; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
Thumnail
creator Morishita, Masayuki; Hara, Kumiko; Kimura, Nobuo; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Sayuri; Takahashi, Akira; Yamauchi, Jun; Yamanaka, Takenori; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Morishita, Masayuki; Iwamoto, Yoshifumi; Nakamura, Hideo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Komura, Ikuhiro; Taji, Tsuyoshi; Yamauchi, Jun; Sagara, Masaaki; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Taguchi, Akira; Tanimoto, Keiji; Okura, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Tamamoto, Mitsuhiro; Nakamoto, Kyourni; Ishii, Toshiya; Yamada, Yasumichi; Nikawa, Hiroki; Abekura, Hitoshi; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Nakatsuka, Akio; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Kan, Myoyo; Samuta, Tsuyoshi; Ishikawa, Takayoshi; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Yamaguchi, Kazunori; Ito, Kazue; Ishida, Manami; Iwami, Yuko; Yoshida, Shino; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Ishizuka, Yasuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Chowdhury, Niaz Ahmed; Wakasa, Kunio; Rachmadi, Priyawan; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Nakatsuka, Akio; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Yarnaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
Thumnail
creator Toratani, Shigeaki; Okamoto, Tetsuji; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Osaki, Teruhiko; Toratani, Shigeaki; Okamoto, Tetsuji; Shigemori, Kazuko; Yabumoto, Masafumi; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Nagata, Aya; Ishikawa, Takayoshi; Kan, Myoyo; Iwamoto, Yuki; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Nii, Noriko; Kuwahara, Satsuki; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01