Conditions

close

result 31287 件

Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 39
date of issued 1994-12-31
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 29
date of issued 1984-12
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 30
date of issued 1985-12
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 31
date of issued 1986-12
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 32
date of issued 1987
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 34
date of issued 1989-12
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 36
date of issued 1991
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 25
date of issued 1980
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 26
date of issued 1981
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 27
date of issued 1982
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 28
date of issued 1983
Thumnail
creator Dohi, Toshihiro; Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Joynal, A.; Kitayama, S.;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06
Thumnail
creator Morioka, N.; Morita, K.; Kitayama, S.; Dohi, T.;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06
Thumnail
creator Morioka, N.; Kumagai, K; Morita, Katsuya; Kitayama, S.; Dohi, Toshihiro;
journal title The International Journal of Neuropsychopharmacology
volume Volume 7
issue Issue suppl 2
date of issued 2004-06
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 16
date of issued 1971
Thumnail
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 24
date of issued 1979
Thumnail
creator Arai, Shigeaki; Morita, Katsuya; Kitayama, Shigeo; Kumagai, Kei; Kumagai, Michiko; Kihira, Kenji; Dohi, Toshihiro;
journal title Brain research
volume Volume 964
issue Issue 1
date of issued 2003-02-21
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Morioka, Norimitsu; Abdin, Joynal; Kitayama, Shigeo; Nakata, Yoshihiro; Dohi, Toshihiro;
journal title Pain
volume Volume 111
issue Issue 3
date of issued 2004-10
Thumnail
creator Morita, Katsuya; Miyasako, Takanori; Kitayama, Shigeo; Dohi, Toshihiro;
journal title Biochimica et Biophysica Acta
volume Volume 1673
issue Issue 3
date of issued 2004-08-04
Thumnail
creator Tamagawa, Hiroshi; Takahashi, Ichiro; Furuse, Mikio; Yoshitake, Yuka; Tsukita, Shoichiro; Itoh, Toshinori; Matsuda, Hikaru; Kiyono, Hiroshi;
journal title Laboratory investigation
volume Volume 83
issue Issue 7
date of issued 2003-07