Conditions

close

result 31222 件

Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Tsuga, Kazuhiro; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Hashimoto, Masaki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Fujita, Yuko; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Morimoto, Noriaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Yarnaguchi, Kazunori; Oda, Yosihito; Morimoto, Noriaki; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Shirakawa, Masaharu; Hirakawa, Masahiko; Azuma, Takaaki; Koi, Mamoru; Shimizu, Yasushi; Takayama, Tomoyuki; Kawamura, Keiichiroh; Hossain, M. R.; Ogawa, Tetsuji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Kawaguchi, Hiioyuki; Ogawa, Tetsuji; Hossain, Muhammed R; Yoshino, Miho; Fujitani, Yuri; Kanou, Toshifumi; Shu, Masahiro; Hirakawa, Masahiko; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Nishinaka, Hisao; Hiasa, Kyou; Sakurai, Hiroya; Nozaki, Shin-ichi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Morimoto, Susumu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Shigeto, Naofumi; Kameda, Makiko; Hamada, Taizo; Inoue, Masayuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yamamura, Tatsuji; Morishita, Masayuki; Tsujimura, Kiyoko; Fukunaga, Masami; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Nishino, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Kimura, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Nasir, Mansjur; Kagawa, Kunikazu; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yamada, Kenjiro; Sunouchi, Yujiro; Watanabe, Yasoo; Ishida, Manami; Miyamoto, Keisuke; Tsai, Chi-Yang; Yoneda, Hisato; Yamada, Tetsuro; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Nishinaka, Hisao; Ishida, Hideyuki; Yano, Nobuto; Sato, Yuuji; Fujioka, Michiharu; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiomichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Ito, Kazue;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Matsuo, Katsuhiro; Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Seno, Pradopo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Murata, Hiroshi; Iwanaga, Hiroyuki; Shigeto, Naofumi; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Toyooka, Hiroo; Taira, Masayuki; Miyawaki, Hiomasa; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06