Conditions

close

result 31186 件

Thumnail
creator Yoshida, Mitsuyoshi; Matsuo, Katsuhiro; Wadamoto, Masayoshi; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Seno, Pradopo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Murata, Hiroshi; Iwanaga, Hiroyuki; Shigeto, Naofumi; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Toyooka, Hiroo; Taira, Masayuki; Miyawaki, Hiomasa; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Nobuhara, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Hirose, Tomoji; Taira, Masayuki; Nomura, Yuuji; Tsuji, Takeshi; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Ogino, Sekiya; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Moriya, Naofumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Nishino, Ayako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Akagawa, Yasumasa; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Sato, Yuuji; Hashimoto, Masaki; Tsuru, Hiromichi; Kotani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Katauchi, Kohei;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Moriya, Naofumi; Gurita, Toshiyuki; Morimoto, Susumu; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Okada, Tatsuo; Yoshida, Fusahito; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yamaguchi, Kazunori; Kawata, Toshitugu; Yoshida, Satoshi; Oda, Yoshihito; Morimoto, Noriaki; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yamaguchi, Kazunori; Kawata, Toshitugu; Yoshida, Satoshi; Oda, Yoshihito; Kyomen, Shingo; Morimoto, Noriaki; Yamauchi, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Abe, Yasuhiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Abe, Yasuhiko; Yamaga, Takayuki; Taji, Tsuyoshi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Saito, Satsuki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Endo, Kunihiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Asahara, Sanae;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
Thumnail
creator Yuasa, Yoshitaka; Asahara, Sanae; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Nagasawa, Tooru; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06