Conditions

close

result 31186 件

Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Nakamoto, Kyoumi; Tamamoto, Mitsuhiro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Shimizu, Naoki; Wadamoto, Masayoshi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Moriya, Naofumi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Tamamoto, Mitsuhiro; Fujita, Minoru; Kato, Ryouji; Yamamoto, Takaharu; Wada, Takuro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Naoki; Sato, Junko; Morikawa, Akihiro; Urabe, Hidenori; Motoyama, Tomotoku; Sakai, Moriyuki; Shintani, Hideaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Syu, Masahiro; Ogawa, Tetsuji; Kanou, Tosihumi; Fujitani, Yuri; Yosino, Mio; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Higashi, Tomie; Onzuka, Tormoko; Satoh, Gen; Yoshino, Hiroshi; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Ogawa, Tetsuji; Fujitani, Yuri; Yoshino, Miho; Kanou, Toshifumi; Shu, Masahiro; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Yamada, Toshikazu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Hayashi, Ken-ichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Takenaka, Akihiro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Morishita, Masayuki; Yamamura, Tatsuji; Kawamura, Makoto; Iwamoto, Yoshifumi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Urabe, Hidenori; Takahashi, Hitoshi; Yoshii, Mari; Tanaka, Nobuyuki; Ohmoto, Kazuhiro; Morikawa, Akihiro; Matsumae, Izumi; Daidoh, Hirofumi; Satou, Junko; Satou, Naoki; Shintani, Hideaki; Seo, Teruaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Shiba, Yoshiki; Kanno, Yoshinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Yamaki, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Matsuura, Takashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sugita, Makoto; Hirono, Chikara; Shiba, Yoshiki; Kanno, Yoshinobu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Shirakawa, Masaharu; Hino, Takamune; Shiba, Hideki; Kawamura, Keiichiroh; Nakanishi, Keiji; Ogawa, Tetsuji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01
Thumnail
creator Shirakawa, Masaharu; Kawamoto, Fumiko; Fujitani, Yuri; Shiba, Hideki; Takemoto, Toshinobu; Hirakawa, Masahiko; Nakanishi, Keiji; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 2
date of issued 1993-12-01